Az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM Iskolakerti Alapozó Alprogram fő támogatója az Agrárminisztérium, szakmai lebonyolító szervezete az Iskolakertekért Alapítvány.

A tavalyi I. és II. ütem után 2020. februárjában újra indul az Iskolakerti Alapozó Alprogram (III. ütem), melyet az Agrárminisztérium, mint fő finanszírozó mellett a Kék Bolygó Alapítvány és a Magyar Biokultúra Szövetség is támogat.  

 

Az Országos Iskolakert-fejlesztési program Iskolakerti Alapozó Alprogramja keretében a 2. ütemben résztvevő iskolakertek vezetői 2X2 napos, gyakorlatorientált képzésen vettek részt.

Az alapok lefektetése után a munka folytatódik, ki-ki saját iskolájában, iskolakertjében hasznosítja majd a megszerzett tudást.

2019. október 25-26. Gödöllő (Képzés 1-2. nap)

A Gödöllői Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola iskolakertjében a csoportbontás lehetőségeit próbáltuk ki

Az Iskolakerti Alapozó Alprogram elindult 2. ütemének résztvevői az első ütem várólistájáról kerültek ki.

Térképen:

Sajtóhírek és képek az Alapozó Alprogram 2019 eredménybemutató zárórendezvényről

Az Agrárminisztérium közleménye:

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/boviti-az-orszagos-iskolakert-fejlesztesi-programot-az-agrarminiszterium

 

 

 

Az Agrárminisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara saját iskolakert kezdeményezéseik összehangolásaként elindították az Országos Iskolakert-fejlesztési Programot. Ennek első része az agrárminisztériumi Iskolakerti Alapozó Alprogram, melyben 15 működő iskolakert fejlesztése (közülük öt megyei szinten kijelölt mentorkert) és 35 új iskolakert létrehozása valósult meg 2019 júniusáig – jellemzően megyénként két iskola területén.

 Az Alapozó Alprogram 2019 szeptemberében megkezdődött második ütemében az előző ütem várólistás jelentkezői körül 16 kezdő iskolakert kialakítása és egy haladó iskolakert térségi mentorkertté fejlesztése valósul meg. A résztvevők ezúttal is eszköz- és vetőmagcsomagot, pedagógiai és kertészeti mentorálást, 30 órás iskolakerti pedagógus-továbbképzést kapnak.

Eszközök kipróbálása - Kaposvár. Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola...

Az Országos Iskolakert-fejlesztési Program intézkedései a programot koordináló Iskolakertekért Alapítvány 2018. évi országos felmérésének eredményein és a hálózatba szervezett iskolakertek tapasztalatain alapulnak. Az óvodai, iskolai telephelyek 8%-a kertészkedik gyermekekkel, elsődlegesen fenntarthatóságra nevelés, környezeti nevelés céljából. Az ő gyakorlatukat sok más intézmény is szeretné követni, megjelölve az iskolakert elindításához szükséges segítséget.

Az egyre bővülő számú iskolakertek - az óvodakertekkel együtt - a fenntarthatóságra nevelés kézenfekvő és bevált gyakorlóhelyei. E nagy hagyományú, világszerte újra terjedő szabadtéri oktató-nevelő terek a természethez való érzelmi kötődés erősítése mellett az ökológiai műveltség fejlesztésére is kiválóan alkalmasak, egészségnevelési, társas és egyéb képességeket fejlesztő lehetőségei miatt fontosak a gyermekek környezet- és egészségtudatos fogyasztóvá, felelős felnőtté nevelésében. Remélhetően e gyermekek közül többen választanak majd mezőgazdasági, környezetvédelmi pályát, tartanak fenn háztáji gazdaságot, kiskertet.

MEGHÍVÓ

ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM,
Iskolakerti Alapozó Alprogram 2019
eredménybemutató záró-rendezvénye
2019. június 25. 11:00 – 15:00

Helyszín: Pénzügyminisztérium Pénztárterme, Budapest, József nádor tér 4.

Programtervezet:
10.30-11.00 – Regisztráció
11.00-11.10 – Megnyitó – Pauliczky Nóra, Iskolakertekért Alapítvány
11.10-11.25 – ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM – az iskolakertek helye az Agrárminisztérium célkitűzései között – László Tibor Zoltán környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár, Agrárminisztérium

Alkategóriák