Az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM gyűjtőprogram, melynek megvalósulása alprogramok formájában történik. A 2019 - 2023 között megvalósult 4 ütem fő támogatója az aktuálisan a környezeti nevelésért felelős tárca (Agrárminisztérium, Technológiai és Ipari Minisztérium, Energiaügyi Minisztérium) volt. Az egyes ütemek során további szervezetekkel bővült a támogatók köre: Kék Bolygó Alapítvány, Magyar Biokultúra Szövetség, PontVelem Nonprofit Kft. Szakmai megvalósító az Iskolakertekért Alapítvány.
A 2024-ben meghirdetésre kerülő V. ütem támogatója az Energiaügyi Minisztérium.

Ma az iskolakertek – világszerte és hazánkban is – egyre népszerűbbek. A hazai meglévő több mint 1100 iskolakert mellett egyre több iskola, óvoda keresi a lehetőségét, hogy iskolakertben neveljen fenntarthatóságra, egészséges életmódra, felelősségtudatra, együttműködésre, munkára; használja ki a szabadban tanulás és felüdülés lehetőségeit, segítse az agrár-pályaorientációt.

Az Iskolakerti Alapozó Alprogram tartalmának összeállítása során az Iskolakertekért Alapítvány az Iskolakert-hálózat és az országos iskolakerti felmérés tapasztalataira támaszkodott. Az egymást erősítő szolgáltatások úgy épülnek fel, hogy hosszútávon fenntartható iskolakerteket eredményezzenek.

Mi is szükséges ehhez?

Először is a terület és a belső támogatottság.

A jelentkezés feltételeként az iskolák biztosítják a területet és az intézményi, fenntartói nyitottságot. Ez azért fontos, hogy kellő hangsúllyal, közös szándékkal indulhassanak útjukra a támogatott iskolakertek.

Másodjára az eszközök.

Az eszköztámogatást a program több szinten biztosította: a kezdő kertek számára egységcsomag került átadásra, az elinduláshoz szükséges minden eszköz és vetőmag biztosításával. A mentorok saját óvodakerti/iskolakerti programjukhoz illeszkedően az Alapítvány által összeállított gazdag listából választhattak egyéni fejlődési igényeik szerint.

Harmadjára a szaktudás.

Tudásátadást is több ponton nyújtott a program:

• egyrészt 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésen sajátíthatták el a kertvezetők az óvodakert/iskolakert tervezésének és fenntartásának lépéseit,

• másrészt a helyszíni sajátosságokat és lehetőségeket értelmező egyéni tanácsadást is kaptak mind a pedagógiai és szervezési kérdésekben, mind az ökológiai szemléletű kertfenntartás fogásaiban.

Negyedjére a közösség.

A kertvezetők továbbképzése a közösségépítést is szolgálja az együtt töltött, élménydús képzési napokon.

A  résztvevők a program lezárultával sem maradnak magukra. Mindenkinek lehetősége lesz csatlakozni az Iskolakertekért Alapítvány által koordinált országos Iskolakert-hálózathoz, mint szakmai közösséghez, amin keresztül további tapasztalatcserére, közös munkára és örömökre, találkozásokra lesz lehetőségük a későbbiekben is.

A Program több ütemben is támogatta az Iskolakert-hálózat éves legnagyobb eseményét, az országos találkozójának megvalósítását. Illetve a mentor iskola- és óvodakertek hálózatának is több ütemben szerveztünk közösség építő mentorszeminnáriumokat, amelynek során az egységes szemlélet megalapozása és új iskolakerti témák körbejárása a cél.
 

 

„Az Agrárminisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara saját iskolakerti kezdeményezéseik összehangolásaként
országos programot indítottak 2019. januárjában. Az Iskolakerti Alapozó Alprogram az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAMNAK a része.” A 2020. évtől az Agrárminisztérium, mint fő finanszírozó mellett új támogató a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és a Magyar Biokultúra Szövetség. 2022-ben az Argárminisztériumtól a Technológiai és Ipari Minisztérium, majd az Energiaügyi Minisztérium vette át a programot, és új partnerként csatlakozott a Pontvelem Nonprofit Kft.