Az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM gyűjtőprogram, melynek megvalósulása alprogramok formájában történik. A 2019 - 2023 között megvalósult 4 ütem fő támogatója az aktuálisan a környezeti nevelésért felelős tárca (Agrárminisztérium, Technológiai és Ipari Minisztérium, Energiaügyi Minisztérium) volt. Az egyes ütemek során további szervezetekkel bővült a támogatók köre: Kék Bolygó Alapítvány, Magyar Biokultúra Szövetség, PontVelem Nonprofit Kft. Szakmai megvalósító az Iskolakertekért Alapítvány.
A 2024-ben meghirdetésre kerülő V. ütem támogatója az Energiaügyi Minisztérium.

Az Agrárminisztérium - főtámogató

A kormányzati munkamegosztásban az Agrárminisztérium felelős az agrárpolitikáért, élelmiszerlánc-ellenőrzésért, élelmiszeriparért, földgazdálkodásért, ingatlan-nyilvántartásért, térképészetért, erdőgazdálkodásért, vadgazdálkodásért, halászatért, környezetvédelemért és természetvédelemért.

Az agrárminiszter a környezetvédelemért való felelőssége keretében a Környezetügyért Felelős Államtitkárság közreműködésével segíti a környezeti tudatosság fejlesztését szolgáló nevelési módszereket, és ahhoz kapcsolódó célzott programokat valósít meg, amelynek érdekében együttműködik az oktatási intézményekkel, a helyi önkormányzatokkal, az üzleti szférával és a civil szervezetekkel. 

A környezeti nevelési programokon keresztül olyan erős kapocs alakulhat ki az ember és a természet között, amely alapjaiban változtatja meg a természeti környezethez való hozzáállást. Ehhez a szemléletváltáshoz a kisgyermekkori alapozás, az óvodai nevelés szilárd alapokat adhat, amelyekre tovább építhetőek az általános és középiskolákra kiterjesztett környezeti nevelési programok is. Erre a lépcsőzetes, fokozatossági logikára épülnek fel a környezetügyért felelős tárca által indított, fenntartott és támogatott környezeti nevelési programok, amelyek az óvodás kortól egészen a középiskola végzős diákjáig szólítják meg a köznevelési intézménybe járókat. A Zöld Óvoda Program megalapozza azt a környezettudatos szemléletet, tudást, amit aztán az általános és középiskolákban például az iskolakert-fejlesztési, Ökoiskola programokon, a BISEL és a Ments meg egy kertet! programokon keresztül mélyítenek tovább a diákok.


A környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés az Agrárminisztérium környezetvédelmi és mezőgazdasági céljait támogatja azon túl, hogy a köznevelés és a NAT kiemelt fejlesztési területe is.


Az Agrárminisztérium a városi kertészkedés különféle formáinak ösztönzése, az ember-természet kapcsolat erősítése, illetve a környezeti nevelés jó gyakorlatain alapuló pedagógiai módszerek iránti elkötelezettsége miatt karolta fel az Országos Iskolakert-fejlesztési Programot 2018-ban.