Iskolakertekért Alapítvány Home

Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, tevékenykedni együtt!

Támogatóink:

bio-gazdabolt.hu
barnaesfiai.hu
kertimag.com
Valeyrac Exotics
NÉBIH
Nádland

nebih logo

 

Biztonságos iskolakertek – egészséges talajokon!

Pályázati lehetőség az iskolakertet működtető közösségek részére

 

Az Iskolakertekért Alapítvány - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)

közreműködésével - meghirdeti az iskolakerti talajok ingyenes bevizsgálásának II. pályázati körét

 

Az Iskolakertekért Alapítvány és a NÉBIH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának együttműködésével újabb lehetőség nyílik az Iskolakert-hálózat tagintézményei számára az iskolakertjeik talajának ingyenes bevizsgálására. Az együttműködés évente kb. 15 iskolakert bevizsgálását teszi lehetővé, a megállapodás időtartama alatt. A 2016-os év tavaszán lezajlott 8 budapesti, valamint egy jászberényi Iskolakert-hálózati tag iskolakerti vizsgálata. A talajvizsgálatok az résztvevő iskolákat megnyugtatták az iskolakerti termesztés biztonsága felől. Jelen pályázati kör nyitott minden Iskolakert-hálózati tag számára.

 

A pályázat aktualitása:

 

2015-ben az Iskolakert-hálózat egyik tagiskolájában a talaj vizsgálata határérték feletti több elemre is nehézfémszennyezettséget mutatott. Mivel az Iskolakert-hálózat jelentős része városi iskolákhoz kötődik, ezért felmerült az a kérdés, hogy vajon hány iskola lehet még érintett ebben a problémakörben. A nehézfémszennyezettség jelentős negatív élettani hatással bírhat a gyerekek szervezetére, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy az iskolakertek talaja – amivel a gyerekek közvetlenül kapcsolatba kerülnek - biztonságos legyen, a megtermelt növények elfogyaszthatók legyenek.

 

A pályázat keretében nyújtott kedvezmények:

 

Az iskolakertekben a talajmintavételt az iskolakert vezetőknek kell elvégeznie az együttműködési szerződés mellékletében szereplő útmutató alapján, és ők is gondoskodnak a minták kijelölt laboratóriumba való elpostázásáról is. Minden kiválasztott iskolakertből egy átlagminta bevizsgálására lesz lehetőség jelen pályázat keretében.

 

A NÉBIH, a laboratóriumban elvégzett talajvizsgálatok eredményeit az Iskolakertekért Alapítványhoz juttatja el, ahol talajtani szakértő és a NÉBIH munkatársainak a bevonásával értelmezik azokat. Amennyiben szükséges, meghatározzák a beavatkozásokat és egyeztetnek az érintett iskolakerteket

üzemeltető iskolákkal.

 

A talajvizsgálatok kiterjednek a talajok alap paramétereire (humusztartalom, kémhatás, összes sótartalom, mésztartalom) makro és mikro tápelem ellátottságára, valamint a 19 leggyakrabban előforduló nehézfém vizsgálatára. Szennyezettség esetén a növénytermesztési idény végén a talajvizsgálatok növényvizsgálatokkal lesznek kiegészítve, melyek a szennyeződések megjelenését vizsgálják a termesztett növényekben.

 

A pályázók köre:

 

Minden olyan iskolakertet működtető közösség jelentkezhet, amely tagja az Iskolakertekért Alapítvány által kordinált Iskolakert-hálózatnak IH (a tagfelvétel 2016. október 22-ig megtörténik).

 

A pályázat beadásának módja:

 

Pályázni a mellékelt pályázati adatlap beküldésével lehetséges az info@iskolakertekert.hu címre.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 22.

 

A pályázat elbírálása:

 

Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a NÉBIH által meghatározott keretet (kb. 10 iskolakert talajvizsgálatára van még idén lehetőség), úgy a szennyezettség szempontjából feltételezett veszélyeztetettség alapján rangsoroljuk a jelentkezők iskolakerteket.

 

A kiválasztás szempontjai:

 

- az iskolakert talajszennyezettségi kitettségének a mértéke (nagyvárosi környezet, jelenlegi vagy

  múltbéli iparterület közelsége, forgalmas út közelsége, hulladék talajba keveredése, korábbi

  erre utaló vizsgálatok eredményei, stb.), a pályázati adatlap kérdéseinek megválaszolása alapján)

 

A pályázati kedvezményben részesülő IH tagintézmények kötelezettségei:

 

- az iskolakertben egy elkülönített terület biztosítása felhalmozási tesztnövény (saláta,

  gyökérzöldség) számára a termesztési időszak végén esedékes növényanalízisek számára

  (szennyezettség kimutatása esetén)

 

- kötelezettség vállalása az Iskolakertekért Alapítvánnyal való együttműködésre a megfelelő

  megoldás keresésében és megvalósításában, amennyiben a talajszennyezettség kimutatásra

  kerül az iskolakertben

 

- kapcsolattartó kijelölése a talajmintavétel, eredmények befogadása, szennyezés esetén a

  szükséges tennivalók egyeztetése céljából

 

Az eredmények belső információként való kezelése:

 

A talajvizsgálatok eredményét a NÉBIH talajlaboratóriuma az Iskolakertekért Alapítvány számára küldi meg, harmadik féllel szemben adatkiadás lehetősége nem állhat fenn. Az Alapítvány talajtani szakértő bevonásával értelmezi az eredményeket és értesíti az iskolákat a szükséges tennivalókról. A szennyezéssel érintett iskolák az Iskolakertekért Alapítvánnyal együttműködnek a megfelelő megoldás keresésében. Külső kommunikációs tevékenység nem történhet az érintett iskolák beleegyezése nélkül.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 

2016. október 31.

 

A pályázat nyerteseit az Iskolakertekért Alapítvány írásban értesíti. A nyertes pályázók a megnyert szolgáltatást az Iskolakertekért Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodásuk aláírása után vehetik igénybe.

 

A talajmintavétel időzítése:

 

A talajmintavételeknek és az átlagminták kijelölt laboratóriumba való eljuttatásának 2016. november 2 - november 26 között le kell zajlania. A laboratórium elérhetőségét a kiválasztott iskolákkal kötött együttműködési megállapodás tartalmazza majd.

 

Pályázattal kapcsolatos kérdések:

 

tel: Mátyás Izolda: +36-30- 6530721

email: info@iskolekertekert.hu

 Együttműködő szakmai partnereink:fb

 

 mkne logo new  okoiskola logo  zoldovoda logo nagy  OFI logo alap fekvo RGB   biokultura logo  Szamoca kiskertesz logo  kozossegi kertek logo szines ikon studio   humusz allo szines         anthropolis newlogo4  vevi kor  MárványhegyLogo  regicimer