Az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM Iskolakerti Alapozó Alprogram fő támogatója az Agrárminisztérium, szakmai lebonyolító szervezete az Iskolakertekért Alapítvány. 
Az Iskolakerti Alapozó Alprogramnak eddig 3 üteme valósult meg, összesen 167 intézmény részvételével, több mint húszezer gyermek elérésével.
Az Agrárminisztérium, mint fő finanszírozó mellett a III. ütemben két további szervezettel bővült a támogatók köre: a Kék Bolygó Alapítvánnyal és a Magyar Biokultúra Szövetséggel.
A Programot bemutató kisfilm       Aktuális felhívás, 2022

 

Iskolakertekért Alapítvány


Az Iskolakertekért Alapítvány 2015-ben azzal a céllal jött létre, hogy segítse az egykor széles körben elterjedt iskolakerti oktatás újjászületését.

Alapítványunk támogatja:

 • új kertek létrehozását, meglevők megerősítését,
 • kertvezetők egymásra találását találkozók szervezését,
 • szakmai anyagok elkészítését és közvetítését,
 • műhelymunkák, képzések keretében kertvezetők ismereteinek bővítését,
 • közös problémák megfogalmazását és a megoldásuk  keresését,
 • az iskolakertek érdekképviseletét, támogatók felkutatását.

Ma már közhasznú alapítványként dolgozunk.

Szeretnénk elérni, hogy az iskolakertben végzett tevékenységek oktató-nevelő lehetőségei minél több gyermek számára elérhetőek legyenek.

Elért eredményeink:

 • Elindítottuk és koordináljuk a magyarországi és Kárpát-medencei magyar óvoda- és iskolakerti kezdeményezéseit összefogó Iskolakert-hálózatot
 • Szakmai tudásmegosztó honlapot működtetünk: www.iskolakertekert.hu
 • Pályázatokat írunk ki a hálózat tagjainak, ahol jó gyakorlatokat, azok megosztását díjazzuk (pl.: természettudományos gyakorlatok az iskolakertben, nyári fenntartás jógyakorlatai, terápiás iskolakerti elemek)
 • Elindítottuk az „Iskolakert füzetek” kiadványsorozatunkat
 • Sokszínű Iskolakert vándorkiállítással járjuk az országot
 • Tájékoztató és motiváló műhelynapokat, országos találkozókat szervezünk.
 • A 2018. évben országos iskolakerti felmérést végeztünk (több mint 1100 működő óvoda- és iskolakert megtalálása)
 • Az informálisan működő Iskolakert Szakmai Műhely révén szakmai párbeszédet folytatunk az iskolakertekhez kapcsolódó szervezetekkel.


2018-2020 években Alapítványunk dolgozta ki és koordinálta az Iskolakerti Alapozó Alprogram szakmai programjának mindhárom ütemét, iskolakerti és óvodakerti akkreditált pedagógus-továbbképzéseket fejlesztettünk ki, melyen a program összes intézményének kertvezetője részt vett.

Saját honlap: http://www.iskolakertekert.hu/