Az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM gyűjtőprogram, melynek megvalósulása alprogramok formájában történik. A 2019 - 2023 között megvalósult 4 ütem fő támogatója az aktuálisan a környezeti nevelésért felelős tárca (Agrárminisztérium, Technológiai és Ipari Minisztérium, Energiaügyi Minisztérium) volt. Az egyes ütemek során további szervezetekkel bővült a támogatók köre: Kék Bolygó Alapítvány, Magyar Biokultúra Szövetség, PontVelem Nonprofit Kft. Szakmai megvalósító az Iskolakertekért Alapítvány.
A 2024-ben meghirdetésre kerülő V. ütem támogatója az Energiaügyi Minisztérium.

Az Agrárminisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara saját iskolakert kezdeményezéseik összehangolásaként elindították az Országos Iskolakert-fejlesztési Programot. Ennek első része az agrárminisztériumi Iskolakerti Alapozó Alprogram, melyben 15 működő iskolakert fejlesztése (közülük öt megyei szinten kijelölt mentorkert) és 35 új iskolakert létrehozása valósult meg 2019 júniusáig – jellemzően megyénként két iskola területén.

 Az Alapozó Alprogram 2019 szeptemberében megkezdődött második ütemében az előző ütem várólistás jelentkezői körül 16 kezdő iskolakert kialakítása és egy haladó iskolakert térségi mentorkertté fejlesztése valósul meg. A résztvevők ezúttal is eszköz- és vetőmagcsomagot, pedagógiai és kertészeti mentorálást, 30 órás iskolakerti pedagógus-továbbképzést kapnak.

Eszközök kipróbálása - Kaposvár. Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola...

Az Országos Iskolakert-fejlesztési Program intézkedései a programot koordináló Iskolakertekért Alapítvány 2018. évi országos felmérésének eredményein és a hálózatba szervezett iskolakertek tapasztalatain alapulnak. Az óvodai, iskolai telephelyek 8%-a kertészkedik gyermekekkel, elsődlegesen fenntarthatóságra nevelés, környezeti nevelés céljából. Az ő gyakorlatukat sok más intézmény is szeretné követni, megjelölve az iskolakert elindításához szükséges segítséget.

Az egyre bővülő számú iskolakertek - az óvodakertekkel együtt - a fenntarthatóságra nevelés kézenfekvő és bevált gyakorlóhelyei. E nagy hagyományú, világszerte újra terjedő szabadtéri oktató-nevelő terek a természethez való érzelmi kötődés erősítése mellett az ökológiai műveltség fejlesztésére is kiválóan alkalmasak, egészségnevelési, társas és egyéb képességeket fejlesztő lehetőségei miatt fontosak a gyermekek környezet- és egészségtudatos fogyasztóvá, felelős felnőtté nevelésében. Remélhetően e gyermekek közül többen választanak majd mezőgazdasági, környezetvédelmi pályát, tartanak fenn háztáji gazdaságot, kiskertet.

„Az Agrárminisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara saját iskolakerti kezdeményezéseik összehangolásaként
országos programot indítottak 2019. januárjában. Az Iskolakerti Alapozó Alprogram az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAMNAK a része.” A 2020. évtől az Agrárminisztérium, mint fő finanszírozó mellett új támogató a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és a Magyar Biokultúra Szövetség. 2022-ben az Argárminisztériumtól a Technológiai és Ipari Minisztérium, majd az Energiaügyi Minisztérium vette át a programot, és új partnerként csatlakozott a Pontvelem Nonprofit Kft.