Iskolakertekért Alapítvány Céljaink

Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, tevékenykedni együtt!

Támogatóink:

bio-gazdabolt.hu
barnaesfiai.hu
kertimag.com
Valeyrac Exotics
NÉBIH
Nádland
Pályázat Menedzser

„…kertek készítettnek az élet szükségére, a test és a lélek

 erejének megöregbítésére, a szemeknek

gyönyörködtetésére…”

 

 (Apáczai Csere János)

 

 

Egykori pedagógus és kertész elődeink nyomdokán valljuk, hogy az általuk elindított iskolakerti mozgalomra kiemelten szükség van a jelenben is. Korunk válságai közepette a fenntartható megoldások keresésében, az oktató-nevelő munkában az iskolakert nyújtotta lehetőségeket közkinccsé kell tenni.

 

E feladatra az Iskolakertekért Alapítvány, az alapítói okiratában deklarált módon a következő célokat tűzi ki:

 

Minél szélesebb körben terjeszteni és hozzáférhetővé tenni az iskolakerteket, mint a fenntarthatóság és a környezettudatosság gyakorló színtereit a gyermekek, rajtuk keresztül pedig a társadalom minél szélesebb rétegei számára.

 

Ösztönözni a gyermekek iskolakerti tevékenységközpontú tanítását oly módon, hogy munkájuk által megélhessék a jövőjükért érzett felelősséget; megtapasztalják természeti környezetünket, mint életünk alapját; az együttműködés szükségességét és hatékonyságát, érezzék a generációkon átívelő tudás fontosságát; a munka becsületét.

 

Megmutatni a kertet, mint élményt, kikapcsolódást, felfedezést, örömet nyújtó közeget gyerekek és felnőttek számára egyaránt. Ezáltal a gyermekeket nyitottabbá tenni a természetre, annak éves ritmusára, hatásainak befogadására, működésének megértésére. Népszerűsíteni a kertészkedést, mint a természetet és az emberi kultúrát szervesen összekapcsoló tevékenységet, az ökológiai gazdálkodás szemléletét és módszereit.

 

Bemutatni a pedagógusok és a gyermekek számára, hogy a kertben végzett tevékenység összetettségénél fogva is kiváló lehetőség a személyiség harmonikus fejlesztésére: a tanultak gyakorlatban történő előhívására, a kísérletre, a kooperálásra, új esztétikai élmények és érzékelések megtapasztalására, a gyermekek kertészeti alapoktatására, ökológiai folyamatok láttatásán keresztül alapvető környezet- és természetvédelmi szükségszerűségek felismertetésére, az egészséges élelmiszer népszerűsítésére.

 

Az iskolakertek ügyét képviselni a köz- és felsőoktatásban, a pedagógiai közéletben, a környezet- és természetvédelemben, a vidékfejlesztésben és a mezőgazdaságban, az egészséges életmódra és fenntarthatóságra nevelésben.

 

Összefogni és támogatni az iskolakerti kezdeményezéseket Felderíteni és összefogni az iskolakert ügyét érintő kezdeményezéseket (működő iskolakerteket, a témához bármilyen szálon kapcsolódó lehetőségeket).

 Együttműködő szakmai partnereink:fb

 

 mkne logo new   okoiskola logo   biokultura logo   ikon studio   OFI logo alap fekvo RGB  zoldovoda logo nagy   

 

    vevi kor MárványhegyLogo regicimer   anthropolis newlogo4             kkoszlogo