A magyar iskola- és óvodakertek szakmai és érdekképviseleti szervezete
"Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, tevékenykedni együtt!"

 

„…kertek készítettnek az élet szükségére, a test és a lélek

erejének megöregbítésére, a szemeknek

gyönyörködtetésére…”

(Apáczai Csere János)

 

Egykori pedagógus és kertész elődeink nyomdokán valljuk, hogy az általuk elindított iskolakerti mozgalomra kiemelten szükség van a jelenben is. Korunk válságai közepette a fenntartható megoldások keresésében, az oktató-nevelő munkában az iskolakert nyújtotta lehetőségeket közkinccsé kell tenni.

E feladatra az Iskolakertekért Alapítvány, az alapítói okiratában deklarált módon a következő célokat tűzi ki:

Minél szélesebb körben terjeszteni és hozzáférhetővé tenni az iskolakerteket, mint a fenntarthatóság és a környezettudatosság gyakorló színtereit a gyermekek, rajtuk keresztül pedig a társadalom minél szélesebb rétegei számára.

Ösztönözni a gyermekek iskolakerti tevékenységközpontú tanítását oly módon, hogy munkájuk által megélhessék a jövőjükért érzett felelősséget; megtapasztalják természeti környezetünket, mint életünk alapját; az együttműködés szükségességét és hatékonyságát, érezzék a generációkon átívelő tudás fontosságát; a munka becsületét.

Megmutatni a kertet, mint élményt, kikapcsolódást, felfedezést, örömet nyújtó közeget gyerekek és felnőttek számára egyaránt. Ezáltal a gyermekeket nyitottabbá tenni a természetre, annak éves ritmusára, hatásainak befogadására, működésének megértésére. Népszerűsíteni a kertészkedést, mint a természetet és az emberi kultúrát szervesen összekapcsoló tevékenységet, az ökológiai gazdálkodás szemléletét és módszereit.

Bemutatni a pedagógusok és a gyermekek számára, hogy a kertben végzett tevékenység összetettségénél fogva is kiváló lehetőség a személyiség harmonikus fejlesztésére: a tanultak gyakorlatban történő előhívására, a kísérletre, a kooperálásra, új esztétikai élmények és érzékelések megtapasztalására, a gyermekek kertészeti alapoktatására, ökológiai folyamatok láttatásán keresztül alapvető környezet- és természetvédelmi szükségszerűségek felismertetésére, az egészséges élelmiszer népszerűsítésére.

Az iskolakertek ügyét képviselni a köz- és felsőoktatásban, a pedagógiai közéletben, a környezet- és természetvédelemben, a vidékfejlesztésben és a mezőgazdaságban, az egészséges életmódra és fenntarthatóságra nevelésben.

Összefogni és támogatni az iskolakerti kezdeményezéseket Felderíteni és összefogni az iskolakert ügyét érintő kezdeményezéseket (működő iskolakerteket, a témához bármilyen szálon kapcsolódó lehetőségeket). 

Az alapítvány céljait a következő tevékenységekkel kívánja elérni:

Kampányok, ismeretterjesztő előadások, szakmai napok, hospitálások, bemutatók szervezése

Szakmai csoport felállítása és működtetése az iskolakertek ideális működésének elősegítésére:

- jó gyakorlatok feltérképezése, közvetítése

- módszertani segédanyagok kidolgozása

- képzések kidolgozása, szervezése

- iskolakert indítások mentorálása, pedagógiai és kertészeti megsegítése

- támogató gazdák összekapcsolása az iskolakertekkel

Iskolakert hálózat szervezése és működtetése

Iskolakert honlap létrehozása, információs és kommunikációs csatornaként való működtetése

Pályázati rendszerek kidolgozása és bonyolítása

Kapcsolatépítés szakmai és civil szervezetekkel

Támogatók felkutatása

Alapítványunk és az Iskolakert-hálózat támogatói:

Adója 1%-ával támogassa az iskolakertek ügyét!