Iskolakertekért Alapítvány Bemutatkozik az Apáczai kert

Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, tevékenykedni együtt!

Támogatóink:

bio-gazdabolt.hu
barnaesfiai.hu
kertimag.com
Valeyrac Exotics
NÉBIH
Nádland
Pályázat Menedzser

Újra iskolakert szolgálja a tanítóképzést a győri Apáczai Csere János Karon


A Tanítónőképző udvara,  Hegyi-Füstös Lászlóné felvételeA Tanítónőképző udvara, Hegyi-Füstös Lászlóné felvételeA győri tanítóképzésben régi hagyományokra, nagyszerű elődök munkájára építve sikerült felelevenítenünk az iskolakertet, mint fontos oktatási-nevelési helyszínt, eszközt. Az 1884-ben elkészült főépület udvarán az 1868. évi XXXVIII. törvénycikknek megfelelően iskolakert szolgálta az oktatási célokat. „Kertünk sok gyönyörűséget nyújt mindenkinek, aki intézetünkben megfordul, és kedves pihenőhelye az intézet lakóinak. A kert első része lombos fáival, egy-egy fenyőcsoportjával és gondozott virágágyaival parkszerű, hátsó része gyümölcsfákkal szegélyezett veteményes kert. Itt végzik a növendékek kertészeti gyakorlataikat is. Ebben a részben egy kis méhesünk is van, a méheknek alkalmas virágokkal. A kertben egy négyszögalakú üres térség a játszótér céljait szolgálja. A tavaszi és a nyári hónapokban a tornaórák egy része is itt folyik le. A kertet az intézet kertésze, Steiner Gyula szakaltiszt tartja rendben, a méhest is ő gondozza.” (Berényi Irén igazgatónő, 1928)


Az iskolakerti munka a II. világháború után fokozatosan megszűnt, ahogyan a világ legtöbb részén is. Az iskolakertek reneszánszát a környezeti válság és a nyomán kibontakozó fenntarthatóságra nevelés mozgalma hozta el. Térségünkben e pedagógiai törekvések a rendszerváltás kezdetétől bontakozhattak ki. Karunk  a környezeti nevelésen belül az erdei iskoláztatás, az erdőpedagógia fontos oktatási-módszertani központjává vált. Kísérleti jelleggel 2013-ban indult el az iskolakerti oktatás. Távlati tervek között már régóta szerepelt a háború előtti iskolakert újraindítása, de a kari Botanikai Kutatócsoport egy kubai expedícióján megtapasztalhatta, hogy az ottani élelemhiány leküzdésében milyen jelentős szerepet játszottak a kiskertek, és mögöt¬tük az elemi kertészeti ismeretek oktatása. Ezen és az akkori dékán, Dr. Cseh Sándor bátorító ötletein fellelkesülve 2013. tavaszán az egykori iskolakert helyén hallgatóinkkal felástunk és bevetettünk egy napsütötte területrészt. Itt fogadtuk első gyermekcsoportunkat, a győri Bisinger Óvoda Öko-manók tehetséggondozó csoportját. Saját iskolakertünkön kívül két győri nyugdíjasklubban alakítottunk ki kis gyógynövény-kertet, iskolás- ill. óvodáscsoport bevonásával. apaczai02Az ilyen nemzedékek közötti kapcsolatépítést is szolgáló tevékenység mindkét korosztály számára érzelmi többletet nyúj¬tónak bizonyult. Az iskolakert-program tehát elindult, ebben a legnagyobb ajándék hallgatóinknak ránk is visszaható lelkesedése, kitartó munkája volt. Megható volt észrevenni egy-egy visszafogott „kistanító” felszabaduló belelendülését azon felismerés nyomán, hogy itt nem lesajnálás, hanem épp elismerés jár a „hazulról” hozott kapával való ismeretségért. Előfordult, hogy a folyosón leszólítottak: „Tanár úr, lyukas órám van, elkérhetném az ásót?” Ezek után nem volt kérdés, hogy a program fenntartásában gondolkoztunk, és Dr. Szabó Péter dékán hathatós támogatásával az iskolakerti képzést választható tantárgyként beépítettük a tanító szakos hallgatók tantervébe (tudomásunk szerint egyedüliként az országban). Több tanítóképzési tantárgy anya¬gában próbáltunk ki egy-egy iskolakerti foglalkozást, például a természetismereti terep¬gyakorlatot Csallóközcsütörtök településre szerveztük, ahol hallgatóinkat nagy örömmel fogadó tanítók és gyermekek odaadó közreműködésével iskolakertet indítottunk el a falu magyar általános iskolájának tágas udvarán. Külföldi vendéghallgatóink bevonásával egy angol nyelvű iskolakerti kurzuson a vizuális nevelés lehetőségeit próbáltuk ki. Az eredmény egy festett napóra mini meteorológiai állomással, egy egészséges életmódra nevelő ügyességi játék, komposztáló élő sövényből, illetve a növények neveit mutató táblák – természetes hatású festett kövek formájában.


Nemzetközi hallgatói kurzus résztvevői iskolakerti napórával.Nemzetközi hallgatói kurzus résztvevői iskolakerti napórával.Szépen alakuló kertünkben több iskola számára nyújtot¬tunk iskolakerti foglalkozást, a programról több pedagógus-konferencián számol¬tunk be. Mi is csak azt tapasztaltuk, amit a szakirodalomban olvasha¬tunk: az iskolakerti tevékeny¬ség hatékony az ismeretek rögzítésében, a természeti környezet iránti gondo¬zói attitűdök kialakításában, a hagyományőrzésben, a prob¬lémamegoldó és társas készsé¬gek és a kooperáció fejleszté¬sében, és még sorolhatnánk az előnyöket. Hallgatóink lelkesedése töretlenül folytatódott, három fő kezdett szakdolgozati munkát iskolakerti témában. Kutatómunkájuk egyik fontos szelete, hogy a maguktól értetődően iskolakert¬ben oktatható témákon (kerti növények, mezőgazdasági munkák) túl a kerettantervek¬ben milyen egyéb témákhoz adhat helyszínt és szemléltetési-tevékenységi keretet az iskolakert (például: időjárás-éghajlat, környezeti elemek, földrajzi kölcsönhatások). E témabővítéssel az iskolakert lehetőségei a keretprogramokon belül megtöbbszöröződ¬hetnek. (Az iskolakert elterjedésének egyik akadályát abban az ellentmondásban látjuk, hogy bár a kerti tevékenységekre szeretnének az iskolák több tanórát szánni, ez a tete¬mes természetismereti tananyag befejezését veszélyeztetné a feszített tanévi tempó mellett. Ha viszont más témákat is ki tudunk vinni a kertbe, az iskolaudvarra, akkor a „kecske is jóllakik, a káposzta is megmarad” (ha a kerti téma okán elfogadható e hason¬lat). E témakeresés kapcsán kezdtünk el fejleszteni egyszerűen, többnyire hulladék palackokból készíthető szemléltető eszközöket is. Itt is az volt az elvünk, mint a kert egészénél: mutassuk meg, hogy kis pénzből is el lehet kezdeni! A folytatásról pedig kiderült: második évre megspóroltunk annyit a komposztba rakott és nem elszállíttatott lombhulladékon, amennyit a kertre költöttünk. A beszerzett eszközeink a második évben is csatasorba álltak, a vetőmag egy része pedig már saját fogásból került a földbe. A kertben, de a kerti programokban, az iskolakerti didaktikában, szervezettség¬ben az elmúlt két évből bőven maradt rendbeteendő, kigyomlálandó, kidolgozandó részlet, de minden megoldott részletre jut három új felismerés, ahhoz kilenc új ötlet, azokhoz meg huszonhét új megoldandó részlet. Ezáltal is szolgálja az iskolakert az életre nevelést, tanítottnak és tanítónak egyaránt.

 

Dr. Halbritter András Albert, a program vezetője

 Együttműködő szakmai partnereink:fb

 

 mkne logo new   okoiskola logo   biokultura logo   ikon studio   OFI logo alap fekvo RGB  zoldovoda logo nagy   

 

    vevi kor MárványhegyLogo regicimer   anthropolis newlogo4             kkoszlogo