Az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM Iskolakerti Alapozó Alprogram fő támogatója az Agrárminisztérium, szakmai lebonyolító szervezete az Iskolakertekért Alapítvány. 
Az Iskolakerti Alapozó Alprogramnak eddig 3 üteme valósult meg, összesen 167 intézmény részvételével, több mint húszezer gyermek elérésével.
Az Agrárminisztérium, mint fő finanszírozó mellett a III. ütemben két további szervezettel bővült a támogatók köre: a Kék Bolygó Alapítvánnyal és a Magyar Biokultúra Szövetséggel.
A Programot bemutató kisfilm itt tekinthető meg.

 

Tudásátadás
 

Az Iskolakerti Alapozó Alprogram III. ütemében a tudásátadás megszervezéséhez az MNVH biztosította a kereteket.

A tudásátadás megvalósítására létrejött az ”Iskolakerti jógyakorlatok tudásmegosztása projekt” Konzorcium, melynek konzorciumvezetője az Iskolakertekért Alapítvány volt. A Konzorcium tagjainak szervezésében valósult meg a tudásátadás több ponton is:

  • a Magyar Környezeti Nevelők Egyesületének (továbbiakban MKNE) feladata volt a képzések megszervezése
  • a Magyar Biokultúra Szövetség biztosította a helyszíni kertészeti mentorálásokat
  • az Iskolakertekért Alapítvány dolgozta ki az online tananyagokat, biztosította a pedagógiai mentorálásokat, szervezte a mentor szemináriumot és a záró rendezvényt, szerkesztette a Mentorkézikönyvet

Kertvezetők képzése

Az óvodakert és az iskolakert kertészeti működtetésében sok átfedés lehetséges, viszont az alkalmazott pedagógiai módszerekben, az egész éves tevékenységrendszerben, a pedagógiai programban való megjelenítésben lényeges különbségek adódnak. Míg az óvodakerti tevékenykedtetés könnyedén az óvoda központi szervező elvévé válhat, addig az iskolai oktatásban megjelenő teljesítménykényszer sokkal nagyobb átgondolás és szervezés elé állítja az iskolakertek használóit.


 

Ezek a lényeges különbségek indokolták, hogy a már meglévő 30 órás Iskolakerti alapozó képzés mellett egy önálló 30 órás Óvodakerti alapozó képzést kidolgozását is, amit eleve „blended” - azaz részben online – formában akkreditáltattunk.

Mindkét akkreditált képzés átfogó képet igyekszik nyújtani a környezeti nevelés eszközeként használható kertek szervezési, kialakítási feladatairól és a sokrétű, örömteli élettel való megtöltés lehetőségeiről.

A világjárványnak köszönhetően, az idei év minden téren extra kihívások elé állította mind a szervezői, mind a megvalósítói oldalt, hisz személyes találkozásokra csak a mentorlátogatásokon volt lehetőség.

A képzéseket az erre a célra fejlesztett online tantermekben valósítottuk meg, ami az Iskolakertekért Alapítvány oktatási portáljáról érhető el: https://oktatas.iskolakertekert.hu/

A hátrányból előnyt kovácsolva videókat és kisfilmeket forgattunk: kertbemutatókat, gyerekfoglalkozásokat, kertészeti és kertpedagógiai anyagokat, praktikákat adtunk közre. Külön-külön kurzusba léphettek be az óvodakertek és iskolakertek vezetői, ahol több egyéni feladattal is meg kellett birkózniuk a résztvevőknek.

Filmforgatás a Békési Fürkész Központi Óvoda mentor óvodakertjében

A kisfilmeket Téglásy Márk operatőrrel készítettük el, 9 forgatási helyszínen: ebből 4 helyszínt a program keretében fejlesztett mentorkertek biztosították, 5 helyszínt pedig az Iskolakert-hálózat kiemelt tapasztalattal rendelkező tagjai.

Filmezés Csabrendeken

 

A képzések tematikája biztosította, hogy a résztvevők:

Képessé váljanak

 az óvoda- illetve iskolakert kialakításának és egész éves működtetésének megtervezésére;
 az óvoda- illetve iskolakerti tevékenységek helyének és pedagógiai lehetőségeinek felismerésére és minél szélesebb körű  hasznosítására az egész év során;

 megismerjék a kert környezeti nevelési gyakorlóterepként való használatának kritériumait és szervesen tudják hozzáilleszteni zöldóvodai illetve ökoiskolai munkatervükhöz;

szerezzenek jártasságot a kert által kínált szociális és közösségfejlesztő lehetőségekben;

megismerjenek hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat, jól működő óvoda- illetve iskolakerteket és legyen módjuk konzultálni gyakorlati tapasztalattal rendelkező kertvezetőkkel;

megértsék az ökológiai gazdálkodás alapelveit, óvodai, iskolai környezetben működő kertekre jellemző módszereit és képessé váljanak a témában való önálló tudásszerzésre.  

 

 

 

„Az Agrárminisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara saját iskolakerti kezdeményezéseik összehangolásaként országos programot indítottak 2019. januárjában.
Az Iskolakerti Alapozó Alprogram az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAMNAK a része.”

A 2020. évtől az Agrárminisztérium, mint fő finanszírozó mellett új támogató a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és a Magyar Biokultúra Szövetség.