Az elmúlt tanévben történtekről beszámoló érkezett a Csabrendeki Általános Iskola iskolakertvezetőjétől, fogadjátok szeretettel!

 

„ Iskolakert COVID-19 járvány idején…

 

Ez év februárjában még ugyanúgy készültünk a tavaszi kerti munkákra, mint az elmúlt esztendők során mindig. Számba vettük eszközeinket, kiválogattuk a felújításra, karbantartásra szorulókat. Ültetési tervet állítottunk össze, beszereztük a szükséges vetőmagokat, szaporítóanyagokat. A hónap végén még megmetszettük gyümölcsfáinkat, bokrainkat szülői, nagyszülői segítséggel. Március elején 6. és 7. osztályos tanulóinkkal előkészíttettük ágyásaink talaját, borsót és hagymát vetettünk. Aztán váratlanul rádöbbentünk, nem tudjuk hogyan is lesz tovább… A kert művelése nem történhet „digitális tanrendben”!    A lehetőségeket mérlegelve, úgy döntöttem, nem szabad gondozatlanul hagyni szépen rendben tartott kertünket, veszni hagyni eddig elért eredményeinket. Külső támogatásra nem számíthattam. Hiszen mindenkinek sok nehézséggel, bizonytalansággal kellett szembenézni a kezdeti napokban, hetekben. Családom segítségét kértem, hogy folytatni tudjuk a megkezdett munkát. Feleségem, fiaim, bátyám fejezték be a tavaszi veteményezést. Sok időt töltöttünk a kertben, igyekeztünk mindent rendben tartani. Szorgoskodásunkat látva, megkerestek szülők, hogy szívesen segítenének a gondozásban. Így, a járványhelyzet javultával, több alkalommal is jöttek szülők és gyerekek dolgozni a kertbe. Nagyon jól esett a sok segítő szándék, az erőfeszítéseinkre irányuló figyelem!

Közben, májustól, a települési önkormányzat egy értékmentő, értékteremtő pályázatba vonta be az 50 éve a mai helyén működő iskolakertünket. A „Veteményest minden kertbe!” program célja helyi közösségek bevonása kertek művelésébe, infrastruktúrájuk fejlesztésébe. Nagyon örültem a felkérésnek, hiszen a kertünkkel kapcsolatos terveim megvalósításához segíthet ez a lehetőség. A szülők, nagyszülők, kollégáim, a szomszédok, vállalkozók, önkormányzati dolgozók és vezetők, valamint a gyerekek segítőkészségét már korábban megtapasztaltam. Így bátran kezdhettünk a megvalósításhoz, a szükséges jóváhagyások beszerzése után. Azóta segítőimmel elkészítettünk egy kb. 9 m3 - es, két állásos komposztálókeretet, megtörtént a kerti épület villamos hálózatának cseréje, korszerű szerelvényekkel való ellátása. Csatorna került az épületre. Így már esővízzel locsolhatunk! Állagmegóvó festésekkel készültünk el. Eddig már több mint negyvenen jöttek és végeztek valamiféle önkéntes munkát kertünkben. Hálás köszönet illet Őket!

Tervben van még az elkövetkező 1-2 évre: a tető egy részének cseréje, álmennyezet beépítése, ajtó és ablak csere, további festések, a bejárati kapu és a kerítés megújítása.  Valamint egy kerti pavilon, padok és asztalok elkészítése, tűzrakóhely kialakítása, hogy szabadtéri órák, szabadidős foglalkozások megtartására is alkalmas legyen kertünk.

A tanév lezárását követően, júniusban és júliusban, előadásokat tartottam alsó tagozatos gyerekek csoportjainak, felsős tanulóink segítségével. Bemutattuk kertünket, meséltünk az ott folyó munkákról, termesztett gyógy- és fűszernövényeinkről, azok feldolgozásáról, felhasználhatóságáról. A látogatásokat virágok, fűszernövények ültetésével zártuk.

Németh György „

 

Alapítványunk és az Iskolakert-hálózat támogatói:

Adója 1%-ával támogassa az iskolakertek ügyét!