Iskolakerti Alapozó Alprogram IV. ütem

Részletes programismertető

ISKOLAKERT  kategória

 

A jelentkezés feltétele (a feltételek valós meglétéről a beküldött űrlapon kell nyilatkozni):

 • Az intézmény rendelkezzen legalább 60 m2 nagyságú, iskolakertként elkülöníthető területtel, amelyből 40 m2-nyi a pedagógiai céllal megművelhető földterület, tankert (ösvények, pihenő területek nélkül). A leendő iskolakert számára kijelölt hely lehet az iskola területén belül vagy külső helyszínen (pl. önkormányzati tulajdonú vagy magántulajdonban lévő területen).
 • Az intézmény (vagy feladatellátási hely) regisztráljon a 2022. évi Fenntarthatósági Témahétre.

 

A program tartalma

Képzés biztosítása:

 • Az intézmény egy delegáltja ingyenes 30 órás, akkreditált „Iskolakerti alapozó” pedagógus-továbbképzésben részesül.

Kertészeti mentorálás biztosítása:

 • Az intézmény ökológiai szemléletű kertész szakember segítségét kapja, aki helyszíni látogatás során segít átgondolni a termesztéstechnológiát és a növényvédelmet, a tapasztalatok alapján írásos javaslatot készít, a program futamideje alatt az iskolakertben felmerülő további kérdéseket online megválaszolja.

Pedagógiai mentorálás biztosítása:

 • Az intézménynek gyakorlott iskolakert-vezető segít abban, hogy a kert kialakításánál és a hozzá kötődő tevékenységek szervezésekor minél sokoldalúbban érvényesüljenek a pedagógiai szempontok.

Az eszközcsomaggal (kertészeti eszközök és vetőmagok)  kapcsolatos  információkat a kiválasztott intézményekkel közvetlenül fogjuk megosztani  a későbbiekben.

 

A jelentkezés módja

A jelentkezés elektronikus úton történik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az űrlaphoz csatolni szükséges az alábbi két nyilatkozatot kitöltve, aláírva (pdf, jpg vagy egyéb képfájl), emiatt a kitöltés google fiókba bejelentkezve (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy más google alapú címen bejelentkezve) lehetséges.

1. ISKOLAKERT Intézményvezetői és fenntartói nyilatkozat: https://www.iskolakertekert.hu/files/ISKOLAKERT_Intezmenyvezetoi_es_fenntartoi_nyilatkozat.docx

 

2. ISKOLAKERT Hozzájáruló nyilatkozat területhasználathoz: http://www.iskolakertekert.hu/files/ISKOLAKERT_Hozzajarulo_nyilatkozat_terulethasznalathoz.docx

A regisztráció lehetőséget biztosít arra, hogy az iskola részt vehessen a Fenntarthatósági Témahét további programjain is. A Témahét szervezői oktatási anyagokkal, szakmai előadásokkal és további pályázati lehetőségekkel támogatja az iskolakertek kialakítását célzó iskolai programokat. További információ: www.fenntarthatosagi.temahet.hu

 

Hiánypótlás

Hiánypótlásra a beküldött pályázatok (teljes beküldött pályázati anyag) esetében egyszeri alkalommal lesz lehetőség, a hiánypótlásra felszólító levél kiküldésétől számított 3 napon belül.

 

Elvárások a bevont intézményekkel szemben

Az Iskolakereti program részeként kiválasztott intézmény vállalja, hogy:

 • minimum 60 m2-nyi területet (ebből 40 m2-nyi pedagógiai céllal megművelhető földterület) biztosít iskolakerti célra, a kijelölt terület lehet az intézmény udvarának egy elkülönített része vagy olyan iskolához közeli magánterület, önkormányzati terület, stb. amelynek használati jogával az intézmény bizonyíthatóan rendelkezik a fenntartási időszak végéig, 2025. december 31-ig (ISKOLAKERT Hozzájáruló nyilatkozat területhasználathoz);
 • megnevez egy iskolakertvezetőt és egy segítőt, akik összefogják és koordinálják az iskolakert feladatait, tevékenységeit;
 • az iskolakert kialakításához és megműveléséhez legkésőbb 2022. szeptember 30-ig hozzákezd;
 • az iskolakert fenntartását és az iskolakerthez köthető tevékenységeket az intézmény minimum 15 diákjával, legalább heti rendszerességgel végzi;
 • az iskolakertet és az iskolakerti tevékenységet a program futamidejét követő 3 évig (2025. december 31-ig) fenntartja;
 • együttműködik egyéni mentoraival (kertészeti és pedagógiai mentor);
 • 1 kollégát (lehetőség szerint az iskolakert vezetőjét vagy segítőjét) kötelezően delegál az ingyenes, 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésre (Iskolakerti alapozó képzés);
 • az iskola honlapján „Iskolakert” menüpontot hoz létre, melyen belül biztosítja a program nyilvánosságát, a menüpontot a fenntartási időszak végéig (2025. december 31-ig.) fenntartja és feltölti az iskolakerthez kötődő aktuális híreket, fényképeket;
 • a program futamidejének végén, valamint a fenntartási idő alatt évente (a tanév végén), a kiíró által megadott szempontok szerinti 2 oldalas beszámolót állít össze a végzett tevékenységéről, az elért eredményről, és ezt 10 db fényképpel alátámasztva elektronikus úton megküldi az Iskolakertekért Alapítvány számára az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, valamint megosztja a saját honlapján is;

A programban való részvétel ingyenes, de a kötelező képzésre való utazás költségét a program nem fedezi.

 

A kiválasztás szempontjai

A kiválasztásnál a bírálók törekednek az országos lefedettségre.

Előnyt jelent továbbá, ha az intézmény:

 • az első időintervallumban adta be jelentkezését, az intervallumon belül a jelentkezések időbeli sorrendjében előbb helyezkedik el
 • Ökoiskola vagy Örökös Ökoiskola címmel rendelkezik;
 • az iskolakert indításában mutatott motivációja a beküldött űrlapon megfogalmazottak alapján meggyőzően alátámasztott;
 • az iskolakertet minél szélesebb körben tervezi használni az oktató-nevelő munkában;
 • minél több gyereket kíván bevonni az iskolakerti tevékenységekbe.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT CSAK AZ ALÁBBI EMAIL CÍMRE ELKÜLDÖTT, ÍRÁSBAN MEGFOGALMAZOTT KÉRDÉSEKRE TUDUNK SZOLGÁLTATNI:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A LEVELEKRE LEGKÉSŐBB 24 ÓRÁN BELÜL VÁLASZOLUNK.

 

Teljes pályázati csomag letöltése:

 

A 2020 őszén először megszervezett Mentor-szemináriumunk célja volt - többek között-, hogy az elmúlt 3 év mentorálási tapasztalatait összegezzük, és közösen megfogalmazzuk a mentorstátusz mibenlétét, kialakítsunk egy közös stratégiát az elkövetkezendő 4-5 évre. A közösen elfogadott alapelveket, mentorálást segítő praktikus ismereteket a Mentor kézikönyvben foglaltuk össze.

Kattintson az alábbi képre a Mentor-Kézikönyv megtekintéséhez!

Mentor-szeminárium és mentor-kézikönyv
 

Az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM kitűzött célja, hogy Magyarország egész területén egyenletesen fejlődjenek az iskolakertek és beinduljon a környezeti nevelésnek a kerti tevékenységek által történő támogatása helyi jó példák hatóereje által. Fontos, hogy ebbe a munkába minél több gyakorló iskolakert-vezetőt be tudjunk vonni és hogy ezt a feladatot összehangoltan, közösen megfogalmazott elvek alapján tudjuk végezni. Az országos program részeként megvalósuló mentorkert-hálózat fejlesztése - azaz mentorkertek kijelölése az ország minden megyéjében - ezt a célt szolgálja. Jelenleg 13 megyében működnek már a mentorkertek, és remélhetőleg pár év leforgása alatt elérhető lesz az országos lefedettség.

Ahhoz, hogy a mentorálás minél hatékonyabban és egyenletes minőségben valósuljon meg, idén szemináriumot szerveztünk a mentorkerteket vezető munkaközösségek számára.  A tervezett 2 napos közösségépítő együttlétet a járványhelyzet átalakította, így szűkebb időkeretben és online térben valósult meg a találkozó.


A szakmai program elsődleges célja az volt, hogy megismerkedjenek egymással a program I., II., és III. ütemének mentor-iskolakerti munkaközösségei (11 iskolai és 5 óvodai helyszínről).

Először ismertettük az országos program elképzeléseit a mentor kertek iskolakerti katalizátor szerepéről. Megfogalmaztuk annak jelentőségét is, hogy csapatban gondolkodjunk, és lássuk a magunk és egymás helyét ebben a mentor-csapatban identitásunk megerősítése érdekében.


Kép: A mentorkertek katalizátor szerepe a magyar iskolakertmozgalomban

A bemutatkozáshoz minden mentorkert-közösség készített azonos szempontok szerint egy rövid bemutatkozót a csapatról, a kert működéséről, az egyedi sajátosságaikról és erősségeikről, fejlesztési terveikről, amit a szemináriumon röviden ismertettek és megválaszolták a felmerülő kérdéseket.


A mentor szeminárium meghívott előadója volt Prof. Dorothee Benkowitz (BAG Schulgarten), aki a németországi szövetségi iskolakert-munkaközösség tudásmegosztás terén szerzett tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel.

További vendégünk volt Dr. Dúll Andrea, az Ember-Környezet Tranzakció Intézet (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar) igazgatója is, aki az iskolakerti munka környezetpszichológiai megfontolásaira hívta fel a figyelmet.

További célja volt a találkozásnak, hogy együtt megfogalmazzuk a mentorstátusz mibenlétét és kialakítsunk egy közös stratégiát az elkövetkezendő 4-5 évre. A közösen elfogadott alapelveket, mentorálást segítő praktikus ismereteket a Mentor kézikönyvben foglaltuk össze.

A IV. ütemben is kiemelt fókuszban maradtak az iskolakertek. Egy újabb kiadvány segíti az iskolakertek integrálását a gyógypedagógiai fejlesztő munkába. A 4. számú Iskolakert füzet szerzői a saját szakmai tapasztalataikat és kipróbált gyakorlataikat adják közre mindannyiunk hasznára.

A III. ütem előkészítő, "pilot" programeleme a terápiás kert. A 2020 nyarán megtervezett, majd ősszel elkészült terápiás kert a Marcali Hétszínvirág Általános Iskola és EGYMI intézményében sajátos nevelési igényű diákok speciális fejlesztését célozza. A gondosan összeválogatott fejlesztő kerti elemek egységes tájépítészeti koncepcióban álltak össze, a megvalósult kert későbbi ütemek speciális fejlesztő - terápiás iskolakertjeinek prototípusa lehet.

 
Kérjük, kattintson a fenti képekre a kiadványok megtekintéséhez vagy letöltéséhez!

Az I-III. ütemek résztvevői táblázatos formában.

Magyarázat: feladatellátási hely ("felhely") = egy intézmény tagintézménye; OM azonosító = egy intézmény oktatási azonosítója; kategóriák, ütemek bővebben a kiírások menü alatt.

A fenti térképet annak címsorára kattintva ki lehet nagyítani, és a kategóriák színes ikonjaira kattintva szűrni lehet, mely kategóriák látsszanak.

ütem

kategória

A feladatellátási hely megnevezése

A feladatellátási hely megyéje

A feladatellátási hely címe

I

kezdő 1

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Madarasi Petőfi Sándor Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája

Bács-Kiskun

6456 Madaras, Nagyboldogasszony utca 1.

I

kezdő 1

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola

Bács-Kiskun

6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.

I

kezdő 1

Pécsi Kodály Zoltán Kollégium

Baranya

7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 20/A.

I

kezdő 1

Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Békés

5540 Szarvas, Szabadság utca 29.

I

kezdő 1

Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskolája

Borsod-Abaúj-Zemplén

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 2.

I

kezdő 1

Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola

Borsod-Abaúj-Zemplén

3425 Sály, Tél  út 2.

I

kezdő 1

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskolája

Csongrád

6771 Szeged, Szerb utca 15.

I

kezdő 1

Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Fejér

2457 Adony, Rákóczi utca 39.

I

kezdő 1

Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fekete Borbála Általános Iskolája

Hajdú-Bihar

4121 Szentpéterszeg, Kossuth Lajos utca 36.

I

kezdő 1

Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája

Heves

3300 Eger, Vallon utca 2.

I

kezdő 1

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Jász-Nagykun-Szolnok

5000 Szolnok, Nagy Imre körút 20.

I

kezdő 1

Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

Komárom-Esztergom

2500 Esztergom, Dobogókői út 29.

I

kezdő 1

Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola

Komárom-Esztergom

2941 Ács, Fő utca 88.

I

kezdő 1

Igali Batthyány Károly Általános Iskola

Somogy

7275 Igal, Farkas János utca 2.

I

kezdő 1

Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Táncsics utcai Telephely

Szabolcs-Szatmár-Bereg

4456 Tiszadob, Táncsics Mihály utca 6.

I

kezdő 1

Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Tolna

7200 Dombóvár, Pannónia út 21

I

kezdő 1

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola

Tolna

7100 Szekszárd, Kadarka utca 25-27.

I

kezdő 1

Zichy Antónia Általános Iskola Gróf Erdődy Ferenc Tagiskolája

Vas

9754 Pecöl, Széchenyi utca 15-17.

I

kezdő 1

Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolája

Veszprém

8104 nyertes, Készenléti lakótelep 24.

I

kezdő 1

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Zala

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

I

kezdő 1

Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola

Zala

8895 Pusztamagyaród, Fő út 16.

I

kezdő 1

Tarnamérai Általános Iskola

Heves

3284 Tarnaméra, Dobó  István utca 1/b.

I

kezdő 2

Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

Győr-Moson-Sopron

9022 Győr, Gárdonyi utca 2-4.

I

kezdő 2

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Budapest

1145 Budapest XIV. kerület, Mexikói út 59-60.

I

kezdő 2

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium

Budapest

1188 Budapest XVIII. kerület, Podhorszky utca 51-55.

I

kezdő 2

Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium

Budapest

1193 Budapest XIX. kerület, Vécsey utca 9-13.

I

kezdő 2

Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola

Budapest

1015 Budapest I. kerület, Batthyány utca 8.

I

haladó

Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskolája

Baranya

7967 Drávafok, Fő utca 28.

I

haladó

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Békés

5630 Békés, József A. utca 12.

I

haladó

Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium

Budapest

1181 Budapest XVIII. kerület, Vörösmarty Mihály utca 64.

I

haladó

Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos utca 185. Telephelye

Fejér

8154 Polgárdi, Kossuth Lajos utca 185.

I

haladó

Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Győr-Moson-Sopron

9083 Écs, Kossuth utca 41.

I

haladó

Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

Jász-Nagykun-Szolnok

5100 Jászberény, Szent István körút 22.

I

haladó

Gödöllői Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Pest

2100 Gödöllő, Tessedik S. utca 4/D.

I

haladó

Sorkifaludi Gárdonyi Géza Általános Iskola

Vas

9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos utca 75.

I

haladó

Fehérlófia Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Veszprém

8248 Nemesvámos, Kossuth utca 24.

I

haladó

Somogy Megyei Duráczky Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Marcali Hétszínvirág Tagintézménye

Somogy

8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 36.

I

mentor

Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola

Hajdú-Bihar

4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 1-3.

I

mentor

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Csongrád

6640 Csongrád, Széchenyi út 29.

I

mentor

Ölbey Irén Általános Iskola

Szabolcs-Szatmár-Bereg

4495 Döge, Osváth tér 6.

I

mentor

Aba Sámuel Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája

Nógrád

3153 Dorogháza, Malom út 110

I

mentor

Újpesti Homoktövis Általános Iskola

Budapest

1048 Budapest IV. kerület, Homoktövis utca 100.

I

kiegészítő/Földforgatók

Héhalmi Általános Iskola

Nógrád

3041 Héhalom, Hősök tere 2.

I

kiegészítő/Földforgatók

Nógrádkövesdi József Attila Általános Iskola

Nógrád

2691 Nógrádkövesd, Kossuth út 36.

I

kiegészítő/Földforgatók

Bárnai Általános Iskola

Nógrád

3126 Bárna, Petőfi Sándor út 15.

I

kiegészítő/Földforgatók

Kiss Árpád Általános Iskola

Nógrád

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.

I

kiegészítő/Földforgatók

Magyarnándori Általános Iskola

Nógrád

2694 Magyarnándor, Iskola utca 1.

I

kiegészítő/Földforgatók

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szent István Tagiskolája

Nógrád

2660 Cserhátsurány, Szabó Lőrinc utca 1.

I

kiegészítő/Földforgatók

Tari Kodály Zoltán Általános Iskola

Nógrád

3073 Tar, Liget út 3.

I

kiegészítő/Földforgatók

Őrhalmi József Attila Általános Iskola

Nógrád

2671 Őrhalom, Rákóczi út 33.

II

kezdő

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola

Bács-Kiskun

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.

II

kezdő

Szentlőrinci Általános Iskola Bicsérdi Általános Iskola Tagintézménye

Baranya

7671 Bicsérd, Rózsa utca 16/b

II

kezdő

Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Borsod-Abaúj-Zemplén

3534 Miskolc, Könyves Kálmán utca 2.

II

kezdő

Maroslelei Általános Iskola

Csongrád

6921 Maroslele, Árpád utca 2.

II

kezdő

Pentelei Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Fejér

2400 Dunaújváros, Magyar út 49

II

kezdő

Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Győrszemerei Tagiskolája

Győr-Moson-Sopron

9121 Győrszemere, Fő utca 27.

II

kezdő

Balmazújvárosi Általános Iskola

Hajdú-Bihar

4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. utca 17-23.

II

kezdő

Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola

Heves

3281 Karácsond, Szent István út 40.

II

kezdő

Karcagi SZC Hámori András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Jász-Nagykun-Szolnok

5350 Tiszafüred, Ady Endre utca 4/A.

II

kezdő

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés -­Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Somogy

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 2.

II

kezdő

Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Szabolcs-Szatmár-Bereg

4965 Kölcse, Arany János utca 1.

II

kezdő

Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola

Vas

9700 Szombathely, Bem József utca 7.

II

kezdő

Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Veszprém

8500 Pápa, Jókai Mór utca 37.

II

kezdő

Batthyány Lajos Gimnázium

Zala

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.

II

kezdő

Süttői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Komárom-Esztergom

2543 Süttő, Templom tér 2.

II

kezdő

Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola

Tolna

7100 Szekszárd, Bezerédj utca 11-15

II

mentor

Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Bács-Kiskun

6065 Lakitelek, Kiss J. utca 1.

III

kezdő iskola

Dávodi Forrás Általános Iskola

Bács-Kiskun

6524 Dávod, Dózsa György utca 66.

III

kezdő iskola

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Bács-Kiskun

6230 Soltvadkert, Bocskai utca 2.

III

kezdő iskola

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye

Baranya

7951 Szabadszentkirály, Ady Endre utca 37.

III

kezdő iskola

Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája

Baranya

7822 Nagyharsány, Petőfi utca 2-6

III

kezdő iskola

Geszti Arany János Általános Iskola

Békés

5734 Geszt, Kossuth utca 66.

III

kezdő iskola

Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium

Békés

5553 Kondoros, Iskola utca 2/6.

III

kezdő iskola

Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Borsod-Abaúj-Zemplén

3931 Mezőzombor, Kölcsey Ferenc út 7.

III

kezdő iskola

Legyesbényei Általános Iskola

Borsod-Abaúj-Zemplén

3904 Legyesbénye, Dózsa György út 9.

III

kezdő iskola

Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Borsod-Abaúj-Zemplén

3780 Edelény, Borsodi út 36/b

III

kezdő iskola

Abigél TCI Szikszó Telephelye

Borsod-Abaúj-Zemplén

3800 Szikszó, Szent Anna utca 33.

III

kezdő iskola

Christophorus Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Budapest

1108 Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68

III

kezdő iskola

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Budapest

1043 Budapest IV. kerület, Munkásotthon utca 3.

III

kezdő iskola

Lázár Ervin Általános Iskola

Budapest

1041 Budapest IV. kerület, Erzsébet utca 31.

III

kezdő iskola

Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium

Budapest

1016 Budapest I. kerület, Mészáros utca 5-7.

III

kezdő iskola

Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskolája

Csongrád

6753 Szeged, Kölcsey tér 16.

III

kezdő iskola

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola

Fejér

2433 Sárosd, Fő út 10-12.

III

kezdő iskola

Szent Miklós Általános Iskola

Fejér

2425 Nagykarácsony, Rákóczi Ferenc utca 10.

III

kezdő iskola

Szili Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Győr-Moson-Sopron

9326 Szil, Dózsa György utca 1.

III

kezdő iskola

Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Győr-Moson-Sopron

9317 Szany, Ifjúság utca 1.

III

kezdő iskola

Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

Hajdú-Bihar

4225 Debrecen, Józsakert utca 9.

III

kezdő iskola

Dr. Molnár István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium

Hajdú-Bihar

4220 Hajdúböszörmény, Radnóti utca 5.

III

kezdő iskola

Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola

Heves

3384 Kisköre, Széchenyi István út 42.

III

kezdő iskola

Kompolt-Nagyúti Általános Iskola

Heves

3356 Kompolt, Fő út 2.

III

kezdő iskola

Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Jász-Nagykun-Szolnok

5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2

III

kezdő iskola

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola

Jász-Nagykun-Szolnok

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1.

III

kezdő iskola

Koppánymonostori Általános Iskola

Komárom-Esztergom

2903 Komárom, Koppány vezér út 77-79.

III

kezdő iskola

Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola

Komárom-Esztergom

2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc utca 14.

III

kezdő iskola

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Nógrád

3170 Szécsény, Magyar út 13-15.

III

kezdő iskola

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola

Nógrád

2659 Érsekvadkert, Eötvös utca 1.

III

kezdő iskola

Kvassay Jenő Általános Iskola

Pest

2162 Őrbottyán, Rákóczi F. utca 115.

III

kezdő iskola

Veresegyházi Katolikus Gimnázium Telephelye

Pest

2112 Veresegyház, Fő út 106

III

kezdő iskola

Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola

Pest

2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13.

III

kezdő iskola

Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Pest

2097 Pilisborosjenő, Fő út 1.

III

kezdő iskola

Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Somogy

8654 Ságvár, Petőfi utca 13.

III

kezdő iskola

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola

Szabolcs-Szatmár-Bereg

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 8.

III

kezdő iskola

Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírjákói Tagintézménye

Szabolcs-Szatmár-Bereg

4541 Nyírjákó, Petőfi utca 13-15.

III

kezdő iskola

Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Szabolcs-Szatmár-Bereg

4334 Hodász, Széchenyi István utca 1-3.

III

kezdő iskola

Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

Tolna

7030 Paks, Tolnai út 19.

III

kezdő iskola

Bíborvég Általános Iskola

Tolna

7144 Decs, Haladás utca 1.

III

kezdő iskola

Vasvári Általános Iskola

Vas

9800 Vasvár, József Attila utca 23-25.

III

kezdő iskola

Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Vas

9545 Jánosháza, Kossuth Lajos tér 5.

III

kezdő iskola

Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola

Veszprém

8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár utca 2.

III

kezdő iskola

Litéri Református Általános Iskola

Veszprém

8196 Litér, Petőfi utca 8.

III

kezdő iskola

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola

Zala

8932 Pókaszepetk, Arany János utca 7.

III

kezdő iskola

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Zala

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 2.

III

kezdő óvoda

Városi Óvodák és Bölcsőde

Bács-Kiskun

6060 Tiszakécske, Béke utca 147.

III

kezdő óvoda

Kiskunmajsai Napsugár Óvoda

Bács-Kiskun

6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. utca 14

III

kezdő óvoda

Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha

Baranya

7815 Harkány, Dankó Pista utca 7/1

III

kezdő óvoda

Dunaszekcsői Óvoda és Konyha

Baranya

7712 Dunaszekcső, Kossuth Lajos utca 43

III

kezdő óvoda

Muronyi Önkormányzati Óvoda

Békés

5672 Murony, Arany J. utca 3

III

kezdő óvoda

Sajókazai Gézengúz Napköziotthonos Óvoda

Borsod-Abaúj-Zemplén

3720 Sajókaza, Rákóczi Ferenc utca 21

III

kezdő óvoda

Nyitott Ajtó Baptista Óvoda

Borsod-Abaúj-Zemplén

3533 Miskolc, Kabar utca 1.

III

kezdő óvoda

Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség Szőlőskert Óvodája

Budapest

1196 Budapest XIX. kerület, Templom tér 19.

III

kezdő óvoda

Kőbányai Csodapók Óvoda

Budapest

1104 Budapest X. kerület, Mádi utca 127.

III

kezdő óvoda

Rákosmenti Mézeskalács Óvoda

Budapest

1171 Budapest XVII. kerület, Tanár utca 7-9.

III

kezdő óvoda

Makói Óvoda

Csongrád

6900 Makó, Erdélyi püspök utca 8.

III

kezdő óvoda

Kertvárosi Katolikus Óvoda

Csongrád

6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág utca 5

III

kezdő óvoda

Ráckeresztúri Mosoly Óvoda

Fejér

2465 Ráckeresztúr, Korniss utca 25

III

kezdő óvoda

Meseház Óvoda-Bölcsőde Eszterlánc Tagóvodája

Fejér

8052 Fehérvárcsurgó, Deák F utca 9.

III

kezdő óvoda

Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája

Győr-Moson-Sopron

9028 Győr, Lepke utca 35-37

III

kezdő óvoda

Zsirai Napköziotthonos Óvoda

Győr-Moson-Sopron

9476 Zsira, Rákóczi utca 8.

III

kezdő óvoda

Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák

Hajdú-Bihar

4087 Hajdúdorog, Sarok utca 1.

III

kezdő óvoda

Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde

Hajdú-Bihar

4075 Görbeháza, Aradi utca 29

III

kezdő óvoda

Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde

Heves

3324 Felsőtárkány, Ady Endre út 59

III

kezdő óvoda

Egerbaktai Óvoda

Heves

3321 Egerbakta, Dobó út 12/A.

III

kezdő óvoda

Rákócziújfalui Mesevár Óvoda

Jász-Nagykun-Szolnok

5084 Rákócziújfalu, Petőfi Sándor út 15-17.

III

kezdő óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa Úti Óvodája

Jász-Nagykun-Szolnok

5300 Karcag, Zöldfa utca 32

III

kezdő óvoda

Ácsteszéri Meseerdő Óvoda

Komárom-Esztergom

2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 56

III

kezdő óvoda

Zengő Óvoda és Bölcsőde telephelye

Komárom-Esztergom

2541 Lábatlan, Óvoda utca 33

III

kezdő óvoda

Szandai Pitypang Óvoda

Nógrád

2697 Szanda, Kossuth utca 31

III

kezdő óvoda

Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Vadvirág Tagóvodája

Nógrád

3141 Salgótarján, Őrhegy utca 2.

III

kezdő óvoda

Nagybárkányi Manóvár Óvoda

Nógrád

3075 Nagybárkány, Ifjúság út 17

III

kezdő óvoda

Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha

Pest

2254 Szentmártonkáta, Óvoda utca 1.

III

kezdő óvoda

Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha

Pest

2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 9-13.

III

kezdő óvoda

Budaörsi Mákszem Óvoda

Pest

2040 Budaörs, Patkó utca 2

III

kezdő óvoda

Tápiószentmártoni Napsugár Óvoda

Pest

2711 Tápiószentmárton, Óvoda köz 7

III

kezdő óvoda

Szóládi Magvető Református Óvoda

Somogy

8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 40.

III

kezdő óvoda

Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda

Somogy

7400 Kaposvár, Toponári út 49.

III

kezdő óvoda

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Tagóvodája

Szabolcs-Szatmár-Bereg

4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 19.

III

kezdő óvoda

Apagyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Szociális Étkeztetés

Szabolcs-Szatmár-Bereg

4553 Apagy, Kossuth Lajos út 155.

III

kezdő óvoda

Vaja Tavirózsa Óvoda és Konyha

Szabolcs-Szatmár-Bereg

4562 Vaja, Damjanich János utca 50-52.

III

kezdő óvoda

Lengyel Laura Óvoda

Szabolcs-Szatmár-Bereg

4244 Újfehértó, Árvácska utca 2.

III

kezdő óvoda

Bölcskei Mesevár Óvoda

Tolna

7025 Bölcske, Paksi utca 21

III

kezdő óvoda

Vak Bottyán Óvoda és Bölcsőde Nagyszékelyi Tagintézménye

Tolna

7085 Nagyszékely, Táncsics Mihály utca 13

III

kezdő óvoda

Kőszeg Mesevár Óvoda és Bölcsőde

Vas

9730 Kőszeg, Várkör 42.

III

kezdő óvoda

Olaszfai Óvoda

Vas

9824 Olaszfa, Ady Endre utca 15.

III

kezdő óvoda

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde

Veszprém

8296 Monostorapáti, Óvoda utca 5.

III

kezdő óvoda

Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda

Veszprém

8200 Veszprém, Aradi Vértanúk útja 2/a

III

kezdő óvoda

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda

Zala

8999 Zalalövő, Deák Ferenc utca 5-7.

III

kezdő óvoda

Zalakomári Napköziotthonos Óvoda

Zala

8751 Zalakomár, Tavasz út 17.

III

mentor iskola

Fertő-táj Általános Iskola

Győr-Moson-Sopron

9437 Hegykő, Iskola utca 7-9.

III

mentor iskola

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Pest

2083 Solymár, József Attila utca 26.

III

mentor iskola

Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola

Vas

9821 Győrvár, Balogh Ádám utca 14.

III

mentor iskola

Boldogi Berecz Antal Általános Iskola

Heves

3016 Boldog, Árpád út 23.

III

mentor iskola

Szent Imre Katolikus Általános Iskola

Heves

3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc út 2.

III

pilot terápiás mentor iskola

Marcali Hétszínvirág Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Somogy

8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 36.

III

mentor óvoda

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Békés

5630 Békés, Baky utca 4.

III

mentor óvoda

Hajdúhadházi Városi Óvoda Bercsényi Utca Telephely

Hajdú-Bihar

4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 23.

III

mentor óvoda

Boldogi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde

Heves

3016 Boldog, Kossuth út 50.

III

mentor óvoda

Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda

Komárom-Esztergom

2510 Dorog, Hősök tere 2

III

mentor óvoda

Ajka Városi Óvoda

Veszprém

8400 Ajka, Béke utca 6/A

 

 

Alapítványunk és az Iskolakert-hálózat támogatói:

Adója 1%-ával támogassa az iskolakertek ügyét!