Az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM szakmai lebonyolító szervezete az Iskolakertekért Alapítvány. A program alprogramok formájában valósul meg. 2019-2023 között az Iskolakerti Alapozó Alprogram 4 üteme valósult meg, összesen 287 intézmény részvételével, több mint harmincezer gyermek elérésével.
A Program fő támogatója minden ütemben az aktuálisan a környezeti nevelésért felelős tárca (Agrárminisztérium, Technológiai és Ipari Minisztérium, Energiaügyi Minisztérium) volt. Az egyes ütemek során további szervezetekkel bővült a támogatók köre: a Kék Bolygó Alapítvánnyal, Magyar Biokultúra Szövetséggel és a PontVelem Nonprofit Kft-vel.     A Programot bemutató kisfilm      Eredmények (2022)
                   

                          

Az Iskolakerti Alapozó Alprogram elindult 2. ütemének résztvevői az első ütem várólistájáról kerültek ki.

Térképen:

Az Agrárminisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara saját iskolakert kezdeményezéseik összehangolásaként elindították az Országos Iskolakert-fejlesztési Programot. Ennek első része az agrárminisztériumi Iskolakerti Alapozó Alprogram, melyben 15 működő iskolakert fejlesztése (közülük öt megyei szinten kijelölt mentorkert) és 35 új iskolakert létrehozása valósult meg 2019 júniusáig – jellemzően megyénként két iskola területén.

 Az Alapozó Alprogram 2019 szeptemberében megkezdődött második ütemében az előző ütem várólistás jelentkezői körül 16 kezdő iskolakert kialakítása és egy haladó iskolakert térségi mentorkertté fejlesztése valósul meg. A résztvevők ezúttal is eszköz- és vetőmagcsomagot, pedagógiai és kertészeti mentorálást, 30 órás iskolakerti pedagógus-továbbképzést kapnak.

Eszközök kipróbálása - Kaposvár. Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola...

Az Országos Iskolakert-fejlesztési Program intézkedései a programot koordináló Iskolakertekért Alapítvány 2018. évi országos felmérésének eredményein és a hálózatba szervezett iskolakertek tapasztalatain alapulnak. Az óvodai, iskolai telephelyek 8%-a kertészkedik gyermekekkel, elsődlegesen fenntarthatóságra nevelés, környezeti nevelés céljából. Az ő gyakorlatukat sok más intézmény is szeretné követni, megjelölve az iskolakert elindításához szükséges segítséget.

Az egyre bővülő számú iskolakertek - az óvodakertekkel együtt - a fenntarthatóságra nevelés kézenfekvő és bevált gyakorlóhelyei. E nagy hagyományú, világszerte újra terjedő szabadtéri oktató-nevelő terek a természethez való érzelmi kötődés erősítése mellett az ökológiai műveltség fejlesztésére is kiválóan alkalmasak, egészségnevelési, társas és egyéb képességeket fejlesztő lehetőségei miatt fontosak a gyermekek környezet- és egészségtudatos fogyasztóvá, felelős felnőtté nevelésében. Remélhetően e gyermekek közül többen választanak majd mezőgazdasági, környezetvédelmi pályát, tartanak fenn háztáji gazdaságot, kiskertet.

MEGHÍVÓ

ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM,
Iskolakerti Alapozó Alprogram 2019
eredménybemutató záró-rendezvénye
2019. június 25. 11:00 – 15:00

Helyszín: Pénzügyminisztérium Pénztárterme, Budapest, József nádor tér 4.

Programtervezet:
10.30-11.00 – Regisztráció
11.00-11.10 – Megnyitó – Pauliczky Nóra, Iskolakertekért Alapítvány
11.10-11.25 – ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM – az iskolakertek helye az Agrárminisztérium célkitűzései között – László Tibor Zoltán környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár, Agrárminisztérium

Sajtóhírek és képek az Alapozó Alprogram 2019 eredménybemutató zárórendezvényről

Az Agrárminisztérium közleménye:

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/boviti-az-orszagos-iskolakert-fejlesztesi-programot-az-agrarminiszterium

 

 

 

Alkategóriák