Iskolakertekért Alapítvány Jászberény - Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, tevékenykedni együtt!

Támogatóink:

bio-gazdabolt.hu
barnaesfiai.hu
kertimag.com
Valeyrac Exotics
NÉBIH
Nádland
Pályázat Menedzser

Iskolánk, iskolakertünk bemutatása

 

CIMG0625Iskolánk a Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola (5100, Jászberény, Szent István krt. 22) Örökös Ökoiskola és Madárbarát Iskola. Tanulóink sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott, valamint vezető tünet mellett fennálló társuló sérülést (hallás, látás, beszéd, magatartás) mutató gyerekek. Tanulói létszámunk 167 fő. Első osztálytól 12. osztályig tanulnak nálunk a gyerekek. Szakmatanulási lehetőség, konyhai kisegítő és udvaros szakma. Iskolakertünk a gyerekek által közkedvelt gyakorlókert néven – 12 éve működik mintegy 368m2 az iskola előtti virágos és zöldséges kert részből áll. 1. osztálytól 12. osztályig használják a gyerekek a kertet. Az alsó tagozat tantárgyi ismeretek kiegészítésére, szemléltetésre, vizsgálatokra. A felső tagozat már területen dolgozik, életvitel, technika órákon. A 9. 10. 11. osztályok pályaorientáció, szakmai előkészítő tantárgyak követelményeit teljesítik illetve a 11. és 12. osztály már az UDVAROS SZAKMA gyakorlatát végzi a kertünkben. A foglalkozások tanórákon és rehabilitációs tréningen valamint nyári napközis tábor programjaként, jeles napokon, szabadidőben valósulnak meg, az iskolai tanulók (167 fő) részvételével. A kert éves fenntarthatósági költsége a meglévő kapacitás függvénye. Működő kert lévén az eszközök biztosítottak, a vetőmag a palánta támogatás, a fennmaradó elsődleges beszerzéshez a pályázatok, szülői, segítői támogatások, alapítványi biztosíték, mintegy évi 40000 Ft értékben, melybe az értékesített termék ára is beszámítható.

 

A kert életébe bevont szereplők:

az iskola SNI-s tanulói 167 fő

az iskola pedagógusai 14 fő

az iskola asszisztensei 14 fő

az iskolai technikai személyzete 4 fő

külső támogatók: Balkon kertészet vezetője, dolgozói 8 fő

                                                      Városi Önkormányzat Városüzemeltetési Iroda képviselői 2 fő

                                                      Sourcing  Hungary Kft. képviselői 10 fő

                                                      iskolai, szülői munkaközösség

                                                      Városi Könyvtár

civil közösségek: Adj esélyt alapítvány 12 fő

                                              Városi Zöld Diákparlament 30 fő

 1. Iskolakertünk működésének célja:

Tapasztalati tanulással, egyéni megsegítéssel olyan természetbarát magatartás kialakítása, amely - többek között - önmaguk és környezetük, valamint az utánuk következők számára a „fenntartható élet” a FENNTARTHATÓSÁG bizonyítékai.

              CIMG0567    CIMG0668   CIMG0736   CIMG0761

 1. A fenntarthatósági megoldások témái:
  környezeti, területi, pedagógiai, társadalmi, folyamatossági, időbeni, egészségi, pénzügyi, nyilvánossági, kapcsolódási
 1. Környezeti fenntarthatósági megoldások – tevékenységek

A kert környezetének megismerése, védelme

 • növények ismerete, védelme – játékok érzékeléssel, mintázások, formázások
 • komposztálás – folyamatábra piktogramokkal, megvalósítás ládákban, „szabadon”, osztályversenyek
 • gondozási tevékenységek – kapálás, gereblyézés, öntözés, KLÍMAVÁLTOZÁS, előadások – hatások a gyakorlatban – ÖKO lábnyom készítés
 • vegyszermenetes növényvédelem – mulcsozás, tűrőnövények egymás mellé, növénylevél alkalmazása, gyomnövények katalógus /mappa-képek/
 • állatok a kertben – hasznosak, ártók – sünvédelem
 • madarak a kertben – madárvédelem – etetők, itatók, odú készítő verseny, fészek óvás, készítés MADÁRBARÁT ISKOLA – jelvény – ötletelés
 1. Területi fenntarthatósági megoldások – tevékenységek
 • talajismeret – helyvédelem
 • talaj rétegei, talajfajták, tulajdonságaik gyűjtése, kísérletek, TALAJLAKÓK
 • TALAJPROJEKT – giliszta munkája, szél, víz, káros hatása – kivédése
 • talajmunkák tanulása – ásás, gereblyézés, kapálás, vetések, ültetések  SPECIÁLIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA – TANULÁS A HOMOKBAN
 • facsemete ültetések, virágültetések – muskátli dugványozása – ajándék, osztályok fája
 1. Pedagógiai fenntarthatósági megoldások – tevékenységek
 • tantárgyi megsegítések – szemléltetés, folyamatvizsgálatok
 • módszertani fejlesztés – tapasztalati tanulás, ismeret – gyakorlat együttes  megismerés, összehasonlítás, összefüggések megállapítása – TUDATOSSÁG csoportmunka, LABORGYAKORLAT ELTE TREFOR ÁGOSTON GYAKORLÓ GIMNÁZIUMBAN – épek segítése párokban havonta 2 alkalommal
 • személyiség, közösségi fejlesztés: rehabilitáció, habilitáció – sérült funkciók alakítása, épek elfogadása
 1. Társadalmi fenntarthatósági megoldások – tevékenységek
 • pályaválasztás segítése – 8. 9. 10. 11. 12. osztályok tantárgyszinten: életvitel, pályaorientáció, szakmai előkészítő, szakmai ismeret és gyakorlat megtámogatás a kerti gyakorlattal
 • UDVAROS szakma elsajátítása a gyakorló kerti tevékenységre építve, EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A BALKON KERTÉSZETTEL, gyakorlati részvétel havonta
 • CSALÁDI KERTEK SEGÍTÉSE – bemutatók, közös munkák, főzések
 • VÁROSI HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA – ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGAZDÁLKODÁSI IRODA – FELHÍVÁS HONLAPRA – TERV
 1. Folyamat fenntarthatósági megoldások – tevékenységek
 • tanév során – tanórák folyamatosan „működnek” jeles napokon szülők, segítők bevonásával
 • szünetekben – FIGYELŐSZOLGÁLAT – ZÖLD DIÁKPARLAMENT, KSZM Környezeti Szülői Munkaközösség – ügyeletes szaktanár, technikai dolgozó – védelmi, gondozási tevékenységet látnak el
 1. Időbeni fenntarthatósági módok – tevékenységek
 • meglevő eszközök óvása, felújítása – kerítésfestés, padok, asztalok újrafestése SOURCING HUNGARY Kft. képviselőinek segítségével
 • hagyományos, bevált módszerek megőrzése, továbbadása – egyéni, differenciált fejlesztés, tapasztalati tanulás, TUDATOSSÁG gyakorlása
 • új megoldási módok, eszközök bevezetése, kiegészítésekkel – fólia, üvegház pihenő-oktató helyek kialakítása a kertben, kertészek bevonása a felkészítésbe
 1. Egészség fenntarthatósági módok – tevékenységek
 • tanulók táplálkozási szokásainak felmérése – tesztek kitöltése, értékelés, feladatok
 • egészséges táplálkozási ismeretek elsajátítása TUDATOS FOGYASZTÁSÉRT
 • bolti, kerti termékek összehasonlítása nyersen, főzve ÖSSZEHASONLÍTÁSOK, TUDATOSSÁG A VÁLASZTÁSBAN
 • kerti termések tudatos felhasználása, főzések, berakások, nyers saláták, köretek készítése
 1. Pénzügyis fenntarthatósági módok – tevékenységek
 • évi költségvetés összeállítása – iskolavezetés, SZMK, DÖK képviselőivel, szaktanárral, kertésszel
 • iskolai kapacitás felmérése, hiányok pótlása – „önerőből” és segítők támogatásával
 • segítő támogatások – Adj Esélyt Alapítvány (iskolai alapítvány) eszköz

                                                   Szülői Munkaközösség – vetőmag, palánta

                                                   Saját „erő” – vetőmag gyűjtése, palánták nevelése

                                                   Balkon kertészet – palánták, cserepek, nevelőládák

                                                   Pályázatok írása

                                                   Önkormányzat Városüzemeltetési Iroda megsegítése alkalmanként

                                                   Termékek, készételek árusítása közös rendezvényeken

 1. Nyilvánossági fenntarthatósági módok – tevékenységek
 • kapcsolattartás folyamatosan környezetvédő egyesületekkel – konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel
 • helyi, országos média felé figyelemfelkeltés zöld felületek védelmére (Öko hírlevél, Jászberény honlapja)
 • Tanulmányok készítése, jó gyakorlatok továbbadása pályázatokra
 • konferenciák bemutatókkal – szervezése, helyi, régiós szintek, prezentációk
 • Zöld Diákparlament, városi, országos találkozóján bemutatók felhasználása
 • Szülői értekezletek, fogadóórák bemutatókkal a kerti gyakorlatról
 • Önkormányzati beszámolók kiemelt témái lehetnek
 1. Kapcsolódási fenntarthatósági módok
 • kapcsolódás az iskolában már működő tevékenységekhez, projektekhez
 • OTTHON AZ ERDŐBEN – Zagyvaparti Ligetes védelme
 • BEAGLE PROJEKT – Fák ismerete, védelme
 • TALAJ PROJEKT – Talajvédelem
 • KIS FÜRKÉSZ PROJEKT – Kincsgyűjtés a természetben
 • NATURA 2000 – PARLAGI SAS – MADARAS PROJEKT – madárvédelem
 • EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓ PROJEKT – kerti termések TUDATOS FOGYASZTÁSA

Az SNI-s gyerekek számára az iskolakert a környezetvédelem gyakorlókertje. A megtapasztalható ismeret siker, öröm, önbizalom. Átélik, átérzik tevékenységük fontosságát a fenntarthatóság érdekében.

„A MI KERTÜNKRŐL ESZEMBE JUT AZ ÉLET ÉS AZ ÉRZELEM”

                                                                                         /Molnár Gabriella 12. o./

Az összeállítást készítette: Gulyás Sándorné

               

 Együttműködő szakmai partnereink:fb

 

 mkne logo new   okoiskola logo   biokultura logo   ikon studio   OFI logo alap fekvo RGB  zoldovoda logo nagy   

 

    vevi kor MárványhegyLogo regicimer   anthropolis newlogo4             kkoszlogo