Iskolakertekért Alapítvány 2015 február Zsámbok Iskolakert összefoglaló

Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, tevékenykedni együtt!

Támogatóink:

bio-gazdabolt.hu
barnaesfiai.hu
kertimag.com
Valeyrac Exotics
NÉBIH
Nádland
Pályázat Menedzser

A Zsámboki Iskolakert indulása


2014. ősz


         Az elmúlt években lelkes pedagógusok és fiatal szülők csoportjai országszerte felélesztették az iskolakertek hagyományát. E kezdeményezések messze túlmutatnak önmagukon. Zsámbokon is megfigyelhető a magyar falu sajnos általánossá lett szomorú képe: az elhanyagolt, elvadult vagy gyomirtóval „rendben tartott” kertek, vagy jobb esetben pázsittal és dísznövényekkel betelepített kertek képe. E sivár képet csak egy-egy gondosan művelt kiskert szakítja meg! Ezt látva az emberben gondolatok merülnek fel az okokról és a lehetséges cselekvés irányairól.


         Gondolatébresztőként álljon itt csak egy szempont, amiért az ifjúság, a jövő nemzedék Földdel és természettel való kapcsolatának helyreállításáért tenni ma morális kötelesség mindazok számára, akiknek erre belső késztetésük, tehetségük és lehetőségük van. Hozzá a többi megadatik, ahogy ez Zsámbokon is történt.

 

Iskolakert – miért is?


Az emberiség fordulóponthoz érkezett az élelmiszertermelés és -ellátás terén is. Az ötvenes évektől kialakuló modern ipari mezőgazdaságnak nagy az erőforrásigénye, függ a fosszilis üzemanyagtól, műtrágyát használ és a tömegtermelésen alapul. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) 2014. szeptemberi konferenciáján elhangzott, hogy ez fenntarthatatlan, ennek meg kell változnia, helyét egy ésszerű gazdálkodásnak kell elfoglalnia. Ilyen az ökológiai mezőgazdálkodás, amely egy hagyományos földművelési mód, ami sokkal kevesebb fosszilis erőforrást igényel, mint a ma általánossá vált intenzív, monokultúrás gazdálkodás, és ráadásul az ember szociális igényeivel is összhangban van. Az öko növénytermesztés a hagyományos tudást használja, és alkalmazásával óvjuk a környezetünket és az embereket. A konferencián szakértők felhívták a figyelmet, hogy hatalmas problémákat okozhat az, hogy az emberek egyre inkább a városokba költöznek. A mostani trendek szerint 2050-re az emberek 75%-a városokban fog élni. E növekedés mérséklésének egyik módja lehet, ha valódi ösztönzést kapnak a kis gazdálkodók, főleg a fiatalok, hogy maradjanak vidéken.

 

Iskolakert Zsámbokon

         Zsámbokon 2010. óta működik Matthew Hayes ökozöldség termesztésre szakosodott mezőgazdasági vállalkozása, a Zsámboki Biokert. Innen látja el elsősorban a budapesti fogyasztókat friss biozöldségekkel és salátákkal. Matthew 20 éve él Magyarországon. Tanít a Gödöllői Egyetemen, vezeti zsámboki biogazdaságot, és részt vesz a Nyitott Kert Alapítvány tevékenységében, amelyet társadalmi, környezeti célok elősegítésére hozott létre társaival.

 

zsambok01

 

         Biogazdálkodóként Matthew számára nagyon fontos az ökológiai szemlélet megismertetése mind a fogyasztók körében, mind abban a szűkebb közösségben, amelyben él, hiszen az is a környezet szerves része. Azért, hogy a gyakorlatban is tegyen a zsámboki gyermekek és fiatalok környezettudatosságra való neveléséért, 2014 tavaszán azzal a javaslattal kereste meg a falu és az általános iskola vezetését, hogy saját birtokán vállalja az iskolakert újraindítását az általános iskolások számára. A kezdeményezést jóakarattal és nyitott szívvel fogadta a falu és az iskola vezetése is. Mi – Vincze Zsuzsanna és Selmeczi Géza – egy éve dolgozunk önkéntesként Matthew-nál, és vállaltuk, hogy 2014. őszén elindítjuk az iskolakerti foglalkozásokat.

 

         Az iskolakert létrehozásakor a hosszú távú előnyként vettük figyelembe, hogy egyfelől az iskolakert jól illeszkedik a Bajza Lenke Általános Iskola környezeti nevelési- és egészségnevelési programjába, és másfelől a tanulók egy eleven, működő biogazdaságban ökológiai szemletű kertészeti tapasztalatokat fognak szerezni. Nem jelentéktelenek a kapcsolódó nevelési előnyök sem: a természet szemlélése és az iskolakertben végzett munka tudást közvetít; az iskolában tanultak az iskolakertben jól szemléltethetők; a gyermekek szabad levegőn dolgoznak közösen, egymást is segítve; a munka során felszínre kerülnek a tanulók egyéb olyan képességei, amelyek a tantermi foglalkozásokon kevésbé mutatkoznak meg (pl. kézügyesség, csapatmunka-készség, segítő-készség).

 

        Matthew biztosítja a területet az iskolakert számára és felügyeli a szakmai hátteret, az iskolakerti foglalkozásokat a Nyitott Kert Alapítvány önkénteseként mi vezetjük az iskolával közösen kidolgozott munkaterv alapján. Az első hónapok tapasztalatai alapján mondhatjuk, hogy kiváló, támogató együttműködés alakult ki az iskolával, a kísérő pedagógusokkal.

          A gyermekek 2014. szeptember 8-a és november 3-a között rendszeresen látogatták az iskolakertet technika óra keretében, minden héten hétfőn és szerdán jött egy-egy osztály, ha az időjárás ezt megengedte.
zsambok02Az első alkalommal egy rövid bevezető beszélgetés, ismerkedés után minden osztálynak bemutattuk a Biokert üzemi területét, hogy a gyerekek lássák, milyen növények betakarítása és termesztése folyik ősszel, mik az őszi feladatok a szabadföldi területen, és milyen vetemények, palánták kerülhetnek a fűtetlen fóliákba téli termesztésre. Sokat beszélgettünk arról, hogy miben tér el a biozöldség a tömegtermelésből származótól. A tanulók meglepően jól tájékozottak ezekben a kérdésekben. Tudják, hogy a biogazdálkodásban talán az a legfontosabb, hogy nem használnak vegyszereket és műtrágyát. Sokat beszéltünk arról, hogy mi a komposztálás, mi a humusz, és arról hogy ezek jelentik a biogazdálkodás alapját: az életerős, humuszban gazdag talajban erős növények fejlődnek, melyek lényegesen ellenállóbbak „modern” társaiknál, így a szelíd növényvédelmi eszközök (pl. gyógynövényes permet) is segítenek betegségek esetén. Sok tanuló ismeri a vetésforgó alkalmazásának előnyeit, hiszen ez ma is élő hagyomány a nagymamák kertjében. A különböző tápanyag igényű növények „forgatásával” a kertben elejét lehet venni a talaj végzetes kizsigerelésének. A kártevők ellen pedig védekezhetünk olyan növények egymás mellé történő ültetésével, amely riasztják egymás kártevőit. Az alsó tagozatos gyermekekkel inkább játékos formában szemlélődtünk a kertben: mondtunk mesét, verset közösen. Olyan játék is volt, hogy egy hatalmas vederből mindannyian húztunk egy-egy zöldség levelet és elindultunk a hatalmas kertbe. Az volt a gyerekek feladata, hogy ha séta közben rábukkannak arra a növényre, amelyhez tartozó levél a kezükben van, kiabáljanak. Ilyenkor kihúztunk egy-egy növényt, megnéztük és megneveztük a részeit, és megbeszéltük, mely részét fogyasztjuk.

 

zsambok03A legnagyobb sikere azonban a minden osztálynál a kertben dolgozó két igáslónak volt: a karám előtt óriási volt a tolongás, hogy mindenki megsimogathassa őket. Szerencsére öreg, tapasztalt lovak; és jól neveltek, így türelemmel elfogadták a gyermekek simogatását. Mindig nagyon izgalmasnak bizonyult a baromfiudvar megtekintése is, ahol mintegy 500 tyúkot és kakast lehetett „bio” gyomnövényekkel etetni.
A sok játékos beszélgetés mellett „dolgoztunk” is sokat az iskolakertben: szeptemberben és októberben még gyomláltunk, mert augusztusban másodvetésként – zöldtrágyának – vetettem zöldborsót és fehér mustármagot. Ezeket és töknövénnyel benőtt területet is megkapáltuk, kigyomláltuk. A nyolcadik osztályosokkal szétszedtük a dupla komposztláda tartalmát, majd összeraktuk újra az egyik ládába, hogy tavaszra legyen megfelelő humuszunk az ültetéshez.

 

 

zsambok04Októberben piros- és fekete ribizli dugványokat ültettünk egyik oldalon végig, hogy majd a bokrok szolgáljanak az iskolakert szegélyeként.

zsambok05

 

 

 

Október végén a töknövény végtelen hosszúnak tűnő szárát és mindent kiszedtünk a földből, és az utolsóként érkező nyolcadik osztályosok komposztot vittek e területre és elkezdték felásni a területet. Ahol már nem volt időnk felásni, ott gyommentesítettük a területet, hogy előkészítsük a szántásra, ami napokon belül meg is történt. Így alussza téli álmát az iskolakert, és várja, hogy a tavaszi napsugarak ismét odacsalogassák a zsámboki iskolásokat.

 

 

 

 

 

 

 

Vincze Zsuzsanna és Selmeczi Géza

 Együttműködő szakmai partnereink:fb

 

 mkne logo new   okoiskola logo   biokultura logo   ikon studio   OFI logo alap fekvo RGB  zoldovoda logo nagy   

 

    vevi kor MárványhegyLogo regicimer   anthropolis newlogo4             kkoszlogo