Iskolakertekért Alapítvány Színeskert - Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, tevékenykedni együtt!

Támogatóink:

bio-gazdabolt.hu
barnaesfiai.hu
kertimag.com
Valeyrac Exotics
NÉBIH
Nádland
Pályázat Menedzser

Színes tintákról álmodók

 

Hinned,hogy novenyekbol keszult szinek

Ez a történet a SzínesKert mintaprojektről szól. Egy közösség kialakulásáról, mindennapjairól, sikereiről, céljairól. A sorokból láthatjuk, hogy nem elég egy jó ötlet, annak megvalósítása a résztvevők motivációján, aktivitásán, kreativitásán és nem utolsó sorban a közösségben rejlő erőn múlik. Természetesen elengedhetetlen a környezetben élők támogatása is.

 

A SzínesKert mintaprojekt olyan innovatív kezdeményezés, mely mintául szolgálhat más településeknek is. A tevékenység célja halmozottan hátrányos helyzetű 11-16 éves korosztály 10 tagjának felzárkóztatása, munkára való felkészítése, társadalmi integrációjának elősegítése, kompetenciáik fejlesztése. A megvalósítás helyszíne a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

 

A tervezés során elsődleges szempont volt, hogy a tevékenység sikerét meghatározza annak a szakembernek a személye, aki a foglalkozásokat vezeti, illetve maga a település, ahol a program megvalósul. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy jól sikerült a választás! A foglalkozások vezetője Szelesné Kása Ilona rajztanár, népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere. Irodánkkal való munkakapcsolata hosszú évek óta tart, ő az egyik olyan partnerünk, aki szakmai tevékenységünket hatékonyan segíti. Számos kiállítás, rendezvény zajlott le aktív közreműködésével, pályázataink, projektjeink állandó megvalósító tagja. Közös gondolkodásunk eredménye a SzínesKert.

 

Ilona a Kaposvári Egyetem Vizuális kultúra tanár-mesterszak végzős hallgatója. Hímes tojás szakágban a Népi Iparművészeti Tanács zsűritagja,. Felnőtt és gyermek táborokban oktatja a tojásírást, növényi tojásfestést, gyöngyfűzést. Külföldi ösztöndíjasként Dániában tanult a Skals-i Design- és Kézműves Iskolában. Kitüntetései, díjai: 2002. díjazott alkotó a Népi Ékszerkészítő Pályázaton; 2001. Közművelődési-díj Lakitelekért; 2000. Gránátalma-díj az Élő Népművészet Pályázaton; 1997. I. díj a Pro Renovanda Cultura Hungarie Alapítvány meghívásos pályázatán; 1996. I. díj az V. Népi Mesterségek Művészete Pályázaton; 1995. A Népművészet Ifjú Mestere miniszteri kitüntetés birtokosa.

 

A SzinesKert szakkorosok nyertes, novenyi festett himeseiFelkészítő tanárként tanítványai az alábbi sikereket érték el: 1999-ben UNESCO különdíjat kaptak a lakiteleki óvodások egy franciaországi képzőművészeti pályázaton; 2001-ben, 2003-ban és 2007-ben az Országos Ifjú Népi Kézműves Pályázaton, gyöngyfűzés kategóriában lettek díjazottak tanítványai. 2013-ban a Dél-Alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázaton a Színes Kert kézműves szakköre hímes tojásokkal nyert ezüst oklevelet (erről még a cikk végén bővebben). Az elismerések felsorolása is mutatja, hogy egy nagyon tehetséges, sokoldalú, kreatív alkotó a projekt szakmai vezetője.

A lakiteleki önkormányzat és az iskola vezetésének segítő hozzáállása is példaértékű. Felföldi Zoltán polgármester és Olajos István, az iskola igazgatója az első perctől fogva lelkes támogatóink.

 

A célok elérése olyan hagyományőrző mesterségek megismerésével, mint a nemezelés, a tojásfestés és ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódó kreatív ismeretek elsajátításával, praktikus ismeretek megszerzésével történik. A résztvevők a foglalkozásvezető iránymutatásával mintakertet alakítottak ki, amelyben festőnövényeket nevelnek. A kert ápolása, növények gondozása folyamatos a szakkör tevékenysége alatt. Néhány növényt magról vetettek, palántává neveltek, majd így ültették el. Sok példány a természetből került be, néhány különleges festőnövényt ajándékba kapott a kis csapat. Ilyenek például a varjútövis- és kutyabenge csemeték, melyekkel a Kecskeméti Arborétum vezetője, Sipos Istvánné gyarapította a gyűjteményt. Ezeknek a növényeknek a bogyóiból zöld színt tudnak előhívni.

 

A gyűjtött és nevelt festőnövényeket a kézműves foglalkozásokon használják fel oly módon, hogy festőlevet készítenek belőlük. A hímeseket és a nemezeléshez szükséges gyapjút színezik ezzel az anyaggal. A növényi alapú festékek legfőbb előnye, hogy számos árnyalat állítható elő belőlük, igaz, hátrányuk is pont ebben rejlik, hiszen nagyon nehéz pontosan ugyanazt a színt kétszer előállítani.A növényi alapú festékkészítés a hétköznapi tudástárunkból szinte teljes mértékben hiányzik, itt erre a különleges tudásra tehetnek szert a résztvevők. A gyakorlatban a fiatalok más szemmel is megismerhetik lakókörnyezetüket, hiszen a természetben található növények begyűjtése, ehhez pedig a helyi tudással rendelkezők felkutatása is a feladatuk. Számos olyan tudás birtokába is juthatnak, mint növény-, festőnövény-, biokémiai-, színtani ismeretek, tojásdíszítési technikák és hímes minták ismerete, gyapjú megmunkálás nemezeléssel, nemez minták ismerete.

 

Ezek a tapasztalatok gyarapodnak a kertészkedéshez kapcsolódó gyakorlatokkal, mint az öntözés, kapálás, gereblyézés, gyomlálás, mulcsozás, komposztálás. A kert kialakítása részben önkormányzati támogatással, Európai Uniós pályázati forrásból, illetve a helyben élő emberek segítségével történt felajánlással, ingyen.

 

A kézműves foglalkozások mozgalmasan telnek, ahol számos kreatív cselekvés történik. A kert megtervezése és lefestése is olyan feladat volt, amely után a résztvevők magukénak érezhetik az egész projektet, a kertet sajátjukként gondozhatják, saját ötleteiket merészen felhasználhatják.

 

A tanév végére egyre jobban megismerték a mulcsozás és komposztálás fortélyait, a kertgondozás nehézségeit. Sőt, olyan problémákat is megoldott ez a kis közösség, amelyekre a tervezés során nem is gondoltunk. Egyik ilyen volt a talaj tápanyagpótlása. A komposztálással a növények gyorsabban és egészségesebben fejlődnek, nincs szükség a környezetre káros vegyszerek használatára. Mivel kevés volt a nyár eleji időszakban a komposztálandó anyag, ezért lótrágyával egészítették ki a biohulladékot, amelyet talicskával toltak át az iskola szomszédságából, az egyik helyi gazda jóvoltából.

 

Komoly eredmény, hogy a fiatalok tisztában vannak a komposztálás gyakorlatával, hasznával. Elmondhatjuk, hogy megindult az a folyamat is, amely az iskolában dolgozó technikai személyzetnek a komposztálással kapcsolatos ismereteit szépen-lassan megváltoztatja. Ez is jó példa arra, hogy fiatal korban sokkal fogékonyabbak vagyunk az ismeretek elsajátítására.

 

A nyári időszakban a nagy hőség ellenére is folyamatos volt a munka, a diákok szorgalmasan gondozták a növényeket. A legtöbbet Babita József, Barkóczi Viktória, Bódia Etelka és Kirs Gergő dolgozott.

                                                     A SzinesKert         A komposztalok osszeallitasa

A SzínesKert mintaprojekt előzménye annak a másik fejlesztésnek, amelynek a Lakiteleki Eötvös Iskola a kedvezményezettje, iskolazöldítés a témája. A festőnövényes kert és a komposztálók kialakítása után az idei tanévtől elkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés, használatba került egy szürkevíz-hasznosító rendszer. Megtörtént az iskola épületenergetikai felújítása és egy 130 férőhelyes kerékpártároló kialakítása is. A fejlesztések ünnepélyes használatba adására az iskola tanévnyitó ünnepségén került sor, ahol Felföldi Zoltán polgármester a létrejött komposzt és szürkevíz felhasználásával levendulát ültetett.

 

Az őszi és téliidőszak főleg a kézműves foglalkozásokról szólt. A szakmai munkát vendégelőadók, büszkén mondhatjuk, hogy igazi szaktekintélyek segítették. Kemendi Ágnes kézműves, a Festőnövényes kert című könyv szerzője. Könyvének hatására nagyon sokan, kézművesek, iparművészek, pedagógusok fordultak a természetes festékanyagok felé. A növényi színezékek használatát beépítették munkájukba, esetenként ez meghatározóvá is vált tevékenységükben.

 

Tavasszal fekete tintát készítettek tölgyfagubacsból, majd nádtoll segítségével írtak vele. Leírták a tölgyfagubacs elkészítésének titkos receptjét, amelyet az írónő megosztott a szakkörösökkel. Ráadásul olyan szerencsések az itt élők, hogy a környéken található kocsányos tölgy és megterem a gubacs is.

 

Ősszel „színes tintákról álmodhattak” a kisdiákok. Ugyanis virágokból, majd egy másik alkalommal gyökerekből és termésekből színes tintákat állítottak elő. Sőt, Kemendi Ágnes saját gyűjtése alapján összeállított motívumokat is kifesthettek a szakkörösök. Ezeken az alkalmakon tehát megtanulták a színes tinták készítését, alkalmazását, tárolását, tartósítását.

 

Nagy Mari és Vidák István textil iparművészek ősszel kapcsolódtak be a munkába. A művészházaspár kutató, alkotó és oktató tevékenysége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a világban a nemezkészítés ma már mindenütt ismert. Számos tanulmányt és könyvet írtak, kosárkötés, játékkészítés, nemezkészítés, nemezsátor készítés, növényi festés, szövés-fonás, batikolás, ősi magyar minták értelmezése témakörökben. Közösen készített nemeztakaróikra jellemző az ősi motívumok újraértelmezett felhasználása. Az elmúlt években sok új nemezművészeti eljárást fejlesztettek  ki, megújítva munkáikat.

 

A pagodafa virága mandarinsárgára, a bársonyka zöldessárgára, a feketedió barnára színezi a gyapjút. Ezt tapasztalhatták meg a szakkörösök néhány hete egy rendkívüli foglalkozáson, a művészek kecskeméti műhelyében. Útmutatásukkal elkészült egy nemezszőnyeg is, melynek megalkotásában mindenki lelkesen részt vett.

 

A kedvező időjárás lehetővé tette, hogy még novemberben is bővüljön a kert. Ebben az időszakban kezdődött el a mintaprojekt munkájának idei utolsó szakasza. Az év folyamán elkészített hímeseket és nemeztárgyakat egy hangulatos kiállítás keretében mutattuk be a település lakóinak. A kiállítás az iskolában, az Adventi Udvar rendezvényen valósult meg. Ez az esemény egy vásári forgatag az iskolában, amelyet minden december első szombatján rendeznek meg. A tanárok, a szülők és gyerekek együtt készítenek értékesíthető ajándékokat erre az alkalomra. A nagyközség apraja-nagyja meglátogatta a vásárt. Kiváló lehetőség volt beszélgetésre, teázásra, a Színes Kert népszerűsítésére, kiállításának megtekintésére.

A SzínesKert szakkör 2013 novemberében pályázott a X. Dél-Alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatra növényi festőleves levélrátétes hímesekkel. Pályaművüket ezüst oklevéllel díjazták. Az elismerést Békéscsabán vette át ez a nem mindennapi csoport.

Ez az elbeszélés a SzínesKert első évéről szólt. Elindult egy gondolat, kialakult egy közösség, amelynek tagjai egész idő alatt egymással-egymásért dolgoztak és számos fantasztikus eredmény született. Szeretnénk folytatni ezt a jövőben is!

 

Kecskemét, 2013. december 18.

Szerző: Dr. Tóthné Bodor Anita

Az írásban segítségemre volt Szelesné Kása Ilona, a SzínesKert foglalkozásainak vezetője

Dr. Tóthné Bodor Anita művelődésszervező, kulturális menedzser, jelenleg végzős andragógia mesterszakos hallgató a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán. A Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodájában módszert

 Együttműködő szakmai partnereink:fb

 

 mkne logo new   okoiskola logo   biokultura logo   ikon studio   OFI logo alap fekvo RGB  zoldovoda logo nagy   

 

    vevi kor MárványhegyLogo regicimer   anthropolis newlogo4             kkoszlogo