ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM

Az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM első eleme a 2019. januárjában induló Iskolakerti Alapozó Alprogram, melyet az Agrárminisztérium támogat, szakmai tartalmának kidolgozója és lebonyolítója az Iskolakertekért Alapítvány. Az Alapozó Alprogram külön kategóriában támogatja a 2018. őszén útjára indított „Földforgatók” pilot programba bevont iskolákat is.

Megérkeztek az iskolákba az eszköz- és magcsomagok!

Örömmel értesültünk róla, hogy az eszközök megérkeztével sokan belekezdtek a talajelőkészítésbe!

Így a tavaszi kerti munkákra való felkészülés már idén ősszel el is kezdődött.

Lehet tervezni! Mit-hova vetünk jövőre?

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény- KaposvárMegérkeztek a magok! Szabóné Skoda Boglárka fényképe

Az Országos Iskolakert-fejlesztési program Iskolakerti Alapozó Alprogramja keretében a 2. ütemben résztvevő iskolakertek vezetői 2X2 napos, gyakorlatorientált képzésen vettek részt.

Az alapok lefektetése után a munka folytatódik, ki-ki saját iskolájában, iskolakertjében hasznosítja majd a megszerzett tudást.

2019. október 25-26. Gödöllő (Képzés 1-2. nap)

A Gödöllői Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola iskolakertjében a csoportbontás lehetőségeit próbáltuk ki

Az Agrárminisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara saját iskolakert kezdeményezéseik összehangolásaként elindították az Országos Iskolakert-fejlesztési Programot. Ennek első része az agrárminisztériumi Iskolakerti Alapozó Alprogram, melyben 15 működő iskolakert fejlesztése (közülük öt megyei szinten kijelölt mentorkert) és 35 új iskolakert létrehozása valósult meg 2019 júniusáig – jellemzően megyénként két iskola területén.

 Az Alapozó Alprogram 2019 szeptemberében megkezdődött második ütemében az előző ütem várólistás jelentkezői körül 16 kezdő iskolakert kialakítása és egy haladó iskolakert térségi mentorkertté fejlesztése valósul meg. A résztvevők ezúttal is eszköz- és vetőmagcsomagot, pedagógiai és kertészeti mentorálást, 30 órás iskolakerti pedagógus-továbbképzést kapnak.

 

Az Országos Iskolakert-fejlesztési Program intézkedései a programot koordináló Iskolakertekért Alapítvány 2018. évi országos felmérésének eredményein és a hálózatba szervezett iskolakertek tapasztalatain alapulnak. Az óvodai, iskolai telephelyek 8%-a kertészkedik gyermekekkel, elsődlegesen fenntarthatóságra nevelés, környezeti nevelés céljából. Az ő gyakorlatukat sok más intézmény is szeretné követni, megjelölve az iskolakert elindításához szükséges segítséget.

Az egyre bővülő számú iskolakertek - az óvodakertekkel együtt - a fenntarthatóságra nevelés kézenfekvő és bevált gyakorlóhelyei. E nagy hagyományú, világszerte újra terjedő szabadtéri oktató-nevelő terek a természethez való érzelmi kötődés erősítése mellett az ökológiai műveltség fejlesztésére is kiválóan alkalmasak, egészségnevelési, társas és egyéb képességeket fejlesztő lehetőségei miatt fontosak a gyermekek környezet- és egészségtudatos fogyasztóvá, felelős felnőtté nevelésében. Remélhetően e gyermekek közül többen választanak majd mezőgazdasági, környezetvédelmi pályát, tartanak fenn háztáji gazdaságot, kiskertet.

Az Iskolakerti Alapozó Alprogram elindult 2. ütemének résztvevői az első ütem várólistájáról kerültek ki.

Térképen:

Sajtóhírek és képek az Alapozó Alprogram 2019 eredménybemutató zárórendezvényről

Az Agrárminisztérium közleménye:

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/boviti-az-orszagos-iskolakert-fejlesztesi-programot-az-agrarminiszterium

 

 

 

„Az Agrárminisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara saját iskolakerti kezdeményezéseik összehangolásaként országos programot indítottak 2019. januárjában.
Az Iskolakerti Alapozó Alprogram az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAMNAK a része.”